BUŇKA DO NĚMČINY

Překlad Buňka do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 254, Čas: 0.0909

Příklady použití Buňka ve větě a jejich překlady

Zelle ( cele , buňka , kobce )
Jedna sociálně politická buňka v naší obci orchestr má.
Eins soziopolitisch Zelle in unserer Gemeinschaft hat ein Band.
Buňka v DC.
Zelle in DC?
Eine zelle ( cele , buňka , kobce )
Zygota buňka vytvořená spojením dvou gamet.
Zygote, eine Zelle, die durch die Vereinigung zweier Keimzellen entsteht.
Buňka má elektromagnetickou signaturu stejně jako obvodu.
Eine Zelle hat wie ein Kreislauf eine elektromagnetische Signatur.
Die zelle ( cele , buňka , kobce )
Teď je buňka šťastná.
Jetzt ist die Zelle zufrieden.
Toto je buňka.
Und das ist die Zelle.
Jiné příklady vět
Každá buňka je mrtvá.
Und alle Zellen sind tot.
Jednoduchá rostlinná buňka s živočišným jádrem.
Eine einfache pflanzliche Zelle mit einem tierischen Zellkern.
Jediná buňka z miliardy se hodila k výživě.
Nur eine aus einer Milliarde Zellen war für die Aufzucht geeignet.
Teď má každá buňka jen dva chromozomy.
Jetzt hat jede Zelle nur zwei Chromosomen.
Každá buňka v jeho těle byla nějak přeměněna.
Fast alle Zellen in seinem Körper wurden verändert.
Efektorová pomocná t buňka dělá několik věcí.
Eine Effektor Helfer T Zelle macht eine Reihe von Dingen.
Ano. andromeda se neskládá z různých struktur jako normální buňka.
Ja, anders als normale Zellen, die hätten verschiedene Stoffe.
Edmure je zpět v buňka.
Edmure ist wieder in seiner Zelle.
Ale ta cizí buňka je lepší.
Aber sie sind den fremden Zellen nicht gewachsen.
Narozdíl od většiny mnohobuněčných organismů je každá calvinova buňka soběstačná.
Anders als bei den meisten Vielzellern führt jede von Calvins Zellen sämtliche somatischen Funktionen aus.
Mateo ježiš každá buňka v mém těle křičí.
Mateo. Gott, jede Zelle in meinem Körper schreit.
Každá buňka.
Jede Zelle.
První buňka nesmrtelnosti na světě.
Die erste unsterbliche Zelle der Welt.
Oficiální označení je buňka 114.
Die offizielle Bezeichnung ist Zelle 114.
Nějaká buňka.
Irgendeine Zelle.
Zvolená buňka.
Ausgewählte Zelle.
Není to jakákoli buňka v těle.
Es ist nicht irgendeine Zelle im Körper.
Moje budoucnost je chladný buňka.
Meine Zukunft ist eine kalte Zelle.
Ty jsi ta poslední buňka.
Du bist die letzte Zelle.
Tyhle mutace kdyby ta buňka přežila se nebudou přenášet na moje potomky.
Diese Mutationen- selbst wenn die Zellen überleben sollten- werden nicht an meine Nachkommen weitergeben.
Jakmile zůstává kostra celá buňka se nemůže rozdělit nakonec umírá.
Mit intaktem Skelett können sich die Zellen nicht teilen und sterben schließlich.
Madžíd nasár jeho buňkaal-šakáru budou do úsvitu mrtví.
Majid Nassar und seine al-Sakar-Zelle sind im Morgengrauen tot.
Ta buňka kterou jsi infiltrovala ... oni mě ve skutečnosti neunesli.
Die Zelle, die Sie infiltriert haben, hat mich gar nicht entführt.
Buňka která se rozdělí pak je z ní zase buňka.
Es ist eine Zelle, die sich teilt, und dann sind sie genau gleich.

Výsledek: 254, Čas: 0.0909

Viz také


pomocná t buňka
t helfer zelle
každá buňka v našem těle
jede zelle in unserem körper

S Synonyma "buňka"


"Buňka" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc