BUM DO NĚMČINY

Překlad Bum do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 263, Čas: 1.3815

Bum
bumm (56) boom (33) bam (17) und (13) bang (10) bum (9) peng (9) zack (6) bamm (4) wham (3) wumm (3)

Příklady použití Bum ve větě a jejich překlady

Bumm ( bum , prásk )
Obchod udělal bum.
Laden bumm gemacht.
Až dosáhneš 30 tak bum! utopíš se ve své vlastní plicní tekutině.
Undwenn du 30 bist, bumm, ertrinkst du in deiner eigenen Lungenflüssigkeit.
Boom ( boom , bum , boomu )
Bum je mrtvá.
Boom, sie ist tot.
Bum jen vegetuje.
Boom, er ist ein Pflegefall.
Bam ( bum , bam )
Bum schytá kulku přímo do hlavy od osoby nebo osob neznámé.
Bam,... bekommt eine Kugel in den Kopf von einem oder mehreren Unbekannten.
Bum prostě by zemřel.
Bam, einfach so, mausetot.
Und ( pak , taky , je )
Něco dělal bum prásk!
Er macht irgendwas und, zack,
Bum objeví se tady alice bude otci krájet steak na malé kousky.
Alice wird auftauchen und das Steak meines Dads in kleine Stücke schneiden.
Bang ( bang , bum , prásk )
Bum první záběr.
Bang, erste Einstellung.
V tom bum!
Geht's... bang!
Jiné příklady vět
Bum prásk každý večer v pátek byla laserová show.
Bang, bumm, und jeden Freitagabend gab es eine Laser-Show.
Bum děvky!
Bumm, ihr Pisser!
Tohle bylo bum bum písnička kterou jsem napsal v padesátých letech.
Das war"boom, boom," Ein Song, den ich in den 50ern schrieb.
Pak bum zmizel ve vodě.
Und dann- Bumm, ist er ins Wasser verschwunden.
Bum prodaných milion kopií.
Boom, eine Million verkaufter Exemplare.
Bum bum bum ty svině!
Bang, bang, bang, Drecksau.
Najednou bum.
Und dann, bam.
To dale je spíš jedna dva tři čtyři pět bum!
Dale macht eins, zwei, drei, vier, fünf, bam!
Dvojsmysl bum.
Sozusagen, Boom.
Prostě bum bum zelená celou cestu.
Nur so Bang, Bang,... grün, die gesamte Strecke.
Pak bum.
Und dann"bum"!
Dostaneš pecku bum! 500 mikrotů tě nic nebude trápit.
Du kriegst einen Ruck. und für 500 Microts kümmert dich nichts mehr.
Ahoj marku. bum! to je plán.
Hallo, Mark", bumm, das ist der Plan.
Nepodařilo se jim ho spravit pak bum.
Sie haben es nicht wieder hin bekommen und dann... Boom.
Pokud nejsou výpary odvzdušněny bum.
Wenn die Abgase nicht gelüftet werden, macht es bumm.
Dělá yam yam ale ne bum bum.
Sie macht"yam, yam", aber kein"bum, bum",
Potom bum!
Und dann, bam!
Bum okamžité informace.
Peng, sekundenschnelle Ergebnisse.
Zataháš ji za ocas bum! jsi v rajském jezírku!
Sie reißen mit dem Schwanz, und du bist im Paradies Teich!
Já naprogramuju loď aby zopakovala svou poslední misi na zemi pak bum!
Ich programmiere das Schiff wie bei seiner letzten Erdmission, danach: bum!

Výsledek: 263, Čas: 1.3815

Viz také


pak bum
und bumm und dann boom und dann , bam und dann , bähm und dann BUMM und dann , peng
bum bum bum
bumm , bumm , bumm boom , boom , boom bamm , bamm peng bang bang bam , bam , bam , und bumbum

"Bum" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc