BY MU DO NĚMČINY

Překlad By Mu do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 263, Čas: 0.094

würde ihm (38) hätte er (13) wäre er (9) sollte ihm (2) wird ihm (5)

Příklady použití By Mu ve větě a jejich překlady

Kdo by mu chtěl ublížit.
Wer würde ihm schaden wollen?
Kdo by mu k čertu věřil.
Wer würde ihm denn glauben?
Hätte er
Jeho výraz by mu sotva pomohl získat půjčku od banky.
Mit dem Gesichtsausdruck hätte er keinen Kredit bekommen.
Jako by mu tam rostlo koště.
So, als hätte er einen Besen geschnupft!
Wäre er
Kolik by mu mělo být.
Wie alt wäre er jetzt?
Ty oči jako by mu z oka vypadl.
Im Ernst, als wäre er hier in diesem Raum.
Sollte ihm
Možná by mu to někdo měl říct.
Vielleicht sollte ihm das auch jemand sagen.
No někdo by mu to měl říct.
Dann sollte ihm das mal jemand sagen.
Jiné příklady vět
Zlomilo by mu to srdíčko.
Das würde ihm das Herz brechen.
Nikdo by mu nechtěl ublížit.
Niemand würde ihm was antun wollen.
Pokud by mu někdo neudělal v životě pořádek stále by se honil za duchy.
Hätte er niemanden, der sein Leben regelt, würde er nur Eierdiebe vertreten.
Robin by mu nikdy neublížil.
Robin würde ihm nichts tun.
Ale myslím že by mu nějaké volno prospělo.
Ich denke allerdings, ein wenig Freizeit wird ihm guttun.
Chováš se jako by mu zbývalo půl roku života.
Du verhältst dich, als hätte er nur noch sechs Monate zu leben.
Nemyslíte že by mu bylo lépe u někoho jiného.
Wäre er bei jemand anderem nicht besser aufgehoben?
Díkybohu že to zachar nedokáže někomu vyprávět ani by mu to nikdo nevěřil.
Gott sei Dank, kann Sachar das nicht erzählen, man wird ihm nicht glauben.
Člověk vypadá jako by mu vypovědělo srdce.
Der Mann beendet sein Leben, als hätte er einen Infarkt ehabt.
Jako by mu něco chybělo.
So, als wäre er vermisst oder so.
To by mu zlomilo srdce.
Das würde ihm das Herz brechen.
Vidět tě by mu pomohlo.
Dich zu sehen, wird ihm helfen.
Možná by mu prospěl kopanec do hlavy.
Vielleicht würde ihm ja ein Tritt gut tun.
Kolik by mu bylo.
Wie alt wäre er geworden?
Ed si to nechtěl přiznat ale za tohle by mu mohl líbat ruce.
Ed wird's nicht zugeben, aber dafür hätte er den Alten küssen können.
Vypadá jako by mu stálo péro!
Sieht aus, als hätte er einen Ständer.
Chová se jako by mu pořád bylo 30.
Er tut so, als wäre er erst 30 Jahre alt.
Holden caulfield by mu řekl co si o něm skutečně myslí.
Holden Caulfield würde ihm sagen, was er wirklich von ihm hält.
Říká že by mu to zlomilo srdce.
Meinte, es würde ihm das Herz brechen.
Kdyby můj syn žil bylo by mu 34 let.
Wenn mein Sohn am Leben wäre, wäre er jetzt 34 Jahre alt.
Kdo by mu to měl za zlé.
Und wer würde ihm das verübeln?
Myslíš si že by mu jiný polda pomohl vyvléct se z vraždy.
Denkst du, ein weiterer Cop würde ihm bei der Befreiung helfen?

Výsledek: 263, Čas: 0.094

Slovo od slova překladem


S Synonyma "by mu"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc