BY NÁM DO NĚMČINY

Překlad By Nám do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 269, Čas: 0.1369

würde uns (57) hätten wir (12) wäre uns (3) sollte uns (3) für uns (3) gaben uns (1) wird uns (6) würden uns (3)

Příklady použití By Nám ve větě a jejich překlady

Osvědčení o autorství by nám rozhodně dalo pro ala motiv.
Eine Bestätigung der Urheberschaft würde uns sicher Motiv für Al liefern.
Buffy by nám tohle nikdy nedovolila.
Buffy würde uns das nie erlauben.
Hätten wir
Ale kdo by nám pak přinesl kafe.
Aber dann hätten wir jetzt keinen Kaffee.
To by nám ukázalo sono.
Die hätten wir gesehen.
Wäre uns
To by nám velmi pomohlo pane prezidente.
Das wäre uns eine große hilfe, Mr. President.
Bez něj by nám mohlo být upřeno ono vrcholné potěšení.
Ohne sie wäre uns die Ehre versagt geblieben.
To by nám mohlo dát jasný obraz toho s čím máme co dočinění.
Das sollte uns ein deutliches Bild liefern, womit wir es zu tun haben,
Takové světlo by nám takhle být bráno nemělo.
Solcher Liebreiz sollte uns nicht so genommen werden.
Für uns
Mohlo by nám to pomoci.
Könnte für uns ein Druckmittel sein.
Nemáte zbraně které by nám pomohly.
Haben Sie keine Waffen für uns?
Jiné příklady vět
Co by nám to pomohlo.
Und was würde uns das nützen?
Co by nám to přineslo?
Was hätten wir davon?
Nikdo by nám nevěřil!
Niemand würde uns glauben!
Moc by nám to pomohlo.
Das wäre uns eine große Hilfe.
To by nám neušlo.
Das hätten wir gemerkt.
Stroj by nám neposlal jeho číslo kdyby ho někdo chtěl jen ponížit.
Die Maschine würde uns nicht seine Nummer schicken, wenn ihn jemand nur demütigen wollen würde.
Bohové by nám oenomaa nevydali jen aby teď mlčel.
Die Götter gaben uns Oenomaus nicht, damit er schweigt.
Pomohlo by nám to s panem žádný jazyk.
Würde uns das mit dem Zungenlosen helfen?
U velký poroty nebyl to by nám nahlásila ta naše kočka.
Er war nicht vorm Geschworenengericht, das hätten wir von unserem Mädel dort oben gehört.
Pánešek by nám neublížil.
Herr wird uns nicht wehtun.
Cukrář z kyjeva by nám všem nakopal zadek.
Der Tortenbäcker von Kiew würde uns allen den Arsch versohlen.
Dyby stvořitel chťál habysme si tu jezdili dal by nám přece kola né.
Wenn der Schöpfer wollte, dass wir durchs Land rollen, hätten wir Räder.
Potřebujeme někoho kdo by nám pomohl.
Jemand muss sich für uns einsetzen.
No dalo by nám to možnost se poznat.
Nun, es würde uns eine Chance geben, uns besser kennenzulernen.
Tihle tengu by nám podle tebe mohli dát meče.
Und die Tengu würden uns Schwerter geben, glaubst du?
Pomohlo by nám to upřesnit si náš případ pro soud.
Es wird uns helfen, den Fall fortzusetzen, für den Wiederaufnahmeprozess.
Proč by nám tvorníci měli dát takový úžasný dar.
Warum würden uns die Shaper ein solch aufsehenerregendes Geschenk übergeben?
Nikdo by nám nevěřil.
Keiner würde uns glauben.
On by nám nepomohl kdyby věděl že jsme nemocní.
Aber er wird uns doch helfen, oder?
Táta by nám neublížil.
Dad würde uns nie weh tun.

Výsledek: 269, Čas: 0.1369

Viz také


to by nám
würde uns hätten wir wäre es uns
mohlo by nám
könnte uns kann sein vielleicht bringt
mohl by nám
könnte uns er kann uns
co by nám pomohlo
was uns helfen könnte uns weiterhilft was uns hilft uns helfen kann
které by nám umožnilo
die es uns ermöglicht es uns ermöglichen würde ist , das es uns ermöglichen
nikdo by nám nevěřil
keiner würde uns glauben wird uns niemand glauben niemand würde glauben keiner würde mir glauben
které by nám pomohly
uns helfen könnte
mohla by nám pomoci
sie kann helfen sie könnte uns helfen
by nám mělo pomoct
sollten uns helfen
co by nám mohlo pomoct
was uns helfen könnte was uns weiterhelfen könnte gehört , was uns helfen kann das uns vielleicht helfen könnte
něco co by nám pomohlo
irgendwas , was uns hilft etwas gehört , das helfen kann etwas , was uns weiterhilft etwas , das uns weiterhilft irgendetwas ein , was uns weiterhelfen könnte
které by nám mohly pomoci
die uns nützlich sein könnten uns dabei helfen könnten die uns helfen könnten

Slovo od slova překladem


S Synonyma "by nám"


"By nám" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc