BYCH JI DO NĚMČINY

Překlad Bych Ji do Němčiny

Výsledek: 264, Čas: 0.0771

Příklady použití Bych Ji ve větě a jejich překlady

Nikdy bych ji takto nezradil.
Ich würde sie nie so hintergehen.
Ráda bych ji poznala.
Ich würde sie gern kennenlernen.
Určitě bych ji dostal.
Wetten, ich hätte sie haben können.
Nemohl bych ji obvinit kdybych si nebyl jistý.
Ich hätte sie nicht beschuldigt, wenn ich mir nicht sicher gewesen wäre.
Kdybych jí řekl že vypadá děsně zarmoutil bych ji.
Hätte ich gesagt, sie sieht aus wie eine Kuh, wäre sie aufgebracht gewesen.
Kdybych jí řekl že vypadá děsně zarmoutil bych ji.
Hätte ich gesagt, sie sieht aus wie eine Kuh, wäre sie aufgebracht gewesen.
Jiné příklady vět
Tak bych ji rozesmál.
Ich würde sie zum Lächeln bringen.
Přinesla bych ji ale.
Ich würde sie reinholen, aber.
Milerád bych ji zabil. ale zmizela.
Ich hätte sie gern selbst umgebracht, aber sie ist verschwunden.
Kde bych ji našel.
Wo sie ist?
Rád bych ji viděl.
Ich würde sie gern sehen.
Rád bych ji poznal lépe.
Ich hätte sie gerne besser kennen gelernt.
Nemáš ponětí kde bych ji mohl najít.
Ich habe keine Ahnung, wo sie ist.
Rád bych ji vyslechl pokud to nevadí.
Ich werde sie befragen, wenn ich darf.
Ne že bych ji zabila. to ne.
Ich werde sie natürlich nicht töten.
Já nevím kde je. já bych ji moc rád našel.
Ich weiß nicht, wo sie ist.
Trefil bych ji.
Ich würde sie treffen.
Ráda bych ji viděla.
Ich hätte sie gern empfangen.
Já ... bych ji měl získat že.
Und ich werde sie erhalten, oder?
Chtěla bych ji vyhřebelcovat.
Ich würde sie gern striegeln.
Myslel jsem že bych ji mohl najít.
Dachte, ich hätte sie vielleicht gefunden.
Držel bych ji jen chvíli.
Ich hätte sie nur eine kurze Weile behalten.
bych ji šukal.
Ich würde sie ficken.
Já osobně bych ji nevybral ale to tady arat.
Also ich persönlich hätte sie nicht ausgesucht, aber Arat.
bych ji jen chtěl líp poznat.
Ich... würde sie nur gerne besser kennenlernen.
bych ji chytil!
Ich hätte sie gefangen.
Rád bych ji poznal.
Ich würde sie gerne kennenlernen.
Ráda bych ji viděla.
Ich würde sie gern wiedersehen.
Nejradši bych ji otisknul sám.
Ich hätte sie auch gern gedruckt.
Rád bych ji poznal.
Ich hätte sie gerne kennengelernt.

Výsledek: 264, Čas: 0.0771

Slovo od slova překladem


"Bych ji" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc