BYL VŽDYCKY DO NĚMČINY

Překlad Byl Vždycky do Němčiny

Výsledek: 260, Čas: 0.9059

war immer (79) war schon immer (57) hatte immer (2) wird immer (2) warst immer (12) ist immer (6) warst schon immer (3)

Příklady použití Byl Vždycky ve větě a jejich překlady

War immer
Bůh byl vždycky její první láska.
Gott war immer ihre Erste Liebe.
Svět byl vždycky poničený proto potřebujeme dobré policisty.
Die Welt war immer kaputt, deshalb brauchen wir gute Cops.
War schon immer
Bacala byl vždycky línej.
Bacala war schon immer faul.
To byl vždycky tvůj styl.
Das war schon immer dein Stil.
Hatte immer
Můj bratr byl vždycky histrión.
Mein Bruder hatte immer eine theatralische Art.
Slim byl vždycky výbušný typ.
Slim hatte immer eine Gereiztheit.
Wird immer
To byl vždycky můj sen.
Das wird immer mein Traum bleiben.
Varg byl vždycky skvělej.
Varg wird immer ein cooler Typ bleiben.
Jiné příklady vět
Ronnie byl vždycky rozehřátý.
Ronnie war immer etwas warm.
Sayles byl vždycky.
Sayles war schon immer,
Takový byl vždycky plán.
Das war immer der Plan.
Ale mrtvej tom byl vždycky mrtvej.
Aber Dead Tom war schon immer tot.
Tys byl vždycky nablízku rayi... všechna ta léta co zahynul táta.
Du warst immer für mich da, Ray... all die Jahre nach Dads Tod.
Stefan byl vždycky mamánek.
Stefan war immer ein Muttersöhnchen.
Tys byl vždycky můj nejoddanější následovník.
Du warst immer mein ergebenster Follower.
Matt montini byl vždycky fotbalový kapitán.
Matt Montini ist immer Kapitän beim Kickball.
Takový byl vždycky plán dextere.
Das war schon immer der Plan, Dexter.
Ten byl vždycky tvůj oblíbený.
Das war immer deine Lieblingsgeschichte.
Ten kluk byl vždycky dezertér.
Der Junge ist immer unerlaubt abwesend.
To byl vždycky tvůj problém chrisi.
Das war schon immer dein Problem, Chris.
Ale tys byl vždycky zdravej jak řípa.
Aber du warst immer gesund wie ein Ochse.
Tohle byl vždycky robertův osud.
Das hier war immer Roberts Schicksal.
Tys byl vždycky žluťásek.
Du warst schon immer ein Feigling.
Tys byl vždycky hrubián že jo.
Du warst schon immer ein Scheißkerl.
Vím že sam byl vždycky chytřejší než já.
Ich weiß, Sam war immer klüger als ich.
Larry byl vždycky ten kdo jí ochraňoval.
Larry ist immer dazwischen gegangen, um sie zu beschützen.
Tys byl vždycky hlupák quincy ani tentokrát jsi nezklamal.
Du warst immer dumm Quincy, und bist dir treu geblieben.
Richard byl vždycky jinej.
Richard war schon immer anders.
Tys byl vždycky na lynne to nejlepší.
Du warst immer das Beste an Lynne.
No takový byl vždycky.
Er ist immer so.

Výsledek: 260, Čas: 0.9059

Viz také


to byl vždycky
war schon immer
byl vždycky takový
war er immer so
to byl vždycky můj
war immer mein wird immer mein das ist von jeher mein das ist schon immer mein
vždycky jsi byl takový
du warst schon immer so du warst immer diese es wird immer so sein
vždycky jsi byl ten
du warst immer ein ganz du warst immer der du warst schon immer
byl to
es war
byl tam
war da war dort es gab
byl na
war auf
byl tak
war so

"Byl vždycky" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc