BYLA ŠŤASTNÁ DO NĚMČINY

Překlad Byla Šťastná do Němčiny

Výsledek: 266, Čas: 7.4782

Příklady použití Byla Šťastná ve větě a jejich překlady

Du glücklich bist
Chci abys byla šťastná matko.
Ich möchte, dass du glücklich bist, Mutter.
Chci abys byla šťastná matko.
Ich will, dass du glücklich bist, Mutter.
Chtěl jsem aby byla šťastná.
Ich wollte, dass sie glücklich wird.
Je teď mojí dcerou já chci aby byla šťastná.
Jetzt ist sie meine Tochter. Ich will, dass sie glücklich wird.
Jiné příklady vět
Chci abys byla šťastná stello.
Ich will, dass du glücklich bist, Stella.
Jen jsem chtěl abys byla šťastná.
Ich will nur, dass du glücklich bist.
Jen chci aby byla šťastná.
Ich will nur, dass sie glücklich wird.
Chtěl jsem abys byla šťastná.
Ich wollte, dass du glücklich bist.
Chci aby byla šťastná.
Ich möchte, dass sie glücklich wird.
To je to jediné co chci aby byla šťastná.
Nur das habe ich immer für sie gewollt, dass sie glücklich wird.
Jenom chci abys byla šťastná.
Ich möchte nur, dass du glücklich bist.
Chci abys byla šťastná.
Ich will, daß du glücklich bist.
Pro mě je důležité abys byla šťastná.
Mir ist wichtig, dass du glücklich bist.
Já jen chci abys byla šťastná.
Ich will nur, dass du glücklich bist.
Já chci abys byla šťastná vážně.
Und ich will wirklich, dass du glücklich bist.
Jen chce abys byla šťastná.
Er will nur, dass du glücklich bist.
Chceme jen abys byla šťastná.
Wir wollen nur, dass du glücklich bist.
Jen chci abys byla šťastná.
Ich will nur, dass du glücklich bist.
Chtěl bych abys byla šťastná.
Ich möchte, dass du glücklich bist.
Ne ale chci abys byla šťastná.
Nein, aber ich will, dass du glücklich bist.
Opravdu chci abys byla šťastná.
Ich will wirklich, dass du glücklich bist.
A angie já... chci abys byla šťastná.
Und Angie, ich... Ich möchte, dass du glücklich bist.
Potřebuju jenom abys byla šťastná.
Ich will einfach nur, dass du glücklich bist.
Chtěl jsem abys nejdřív byla šťastná.
Ich wollte zuerst, dass du glücklich bist.

Výsledek: 266, Čas: 7.4782

Viz také


byla jsem šťastná
ich war glücklich wurde ich glücklich war ein fröhliches gefreut hab ich mich ich hatte glück
jsem byla šťastná
war ich glücklich mich glücklich gemacht hat glück ich hatte
chtěl jsem abys byla šťastná
ich will nur , dass du glücklich bist ich wollte dich damit glücklich machen ich wollte , dass du glücklich bist
byla to
es war
byla nehoda
war ein unfall war ein versehen sei ein unfall gewesen

Slovo od slova překladem


"Byla šťastná" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc