BYLO DO NĚMČINY

Překlad Bylo do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 65473, Čas: 0.2042

Příklady použití Bylo ve větě a jejich překlady

Nicht ( nemůžu , nikoli , to není )
Jídla bylo málo.
Es gab nicht viel Essen.
Nechceš aby na tebe bylo vzpomínáno takhle.
So wollen Sie nicht in Erinnerung bleiben.
War ( byl )
Tohle bylo cvičení.
Das war eine Übung.
Bylo to nahoře u domu.
Es war oben beim Haus!
Wurde ( byl , se stal , došlo )
Bylo mi řečeno že jste nemocná.
Mir wurde gesagt, Sie wären krank.
Hrdlo bylo hluboce prořezané.
Der Hals wurde ziemlich tief aufgeschlitzt.
Hat ( , je , )
To bylo zábavné.
Das hat Spaß gemacht.
Bylo to dokázáno.
Es hat sich bewährt.
Stand ( bylo , stál , stavu )
Beztak bylo všechno v novinách.
Es stand ja sowieso alles in der Zeitung.
To bylo v brožurkách které jsme našli.
Das stand in den Broschüren, die wir fanden.
Lag ( byl , ležel , měl )
Najednou to bylo tady.
Und plötzlich lag es da.
Bylo to ve vzduchu.
Es lag in der Luft.
Gab ( dal , bylo , dával )
Bylo to skutečné zranění.
Es gab eine richtige Wunde.
bylo dost zabíjení.
Es gab genug Tote.
Jiné příklady vět
Toto bylo tehdy nejdůležitější.
Das war damals das Wichtigste.
Bylo to drsný.
Es wurde ziemlich brenzlig.
Přesto to bylo fajn.
Es war trotzdem nett.
Bylo mi potěšením michaeli.
Hat mich gefreut, michael.
Právě mi bylo nabídnuto členství ve weitzmannově institutu v izraeli.
Mir wurde gerade ein Stipendium des Weitzmann-Instituts in Israel angeboten.
V tom autě bylo všechno.
Alles war in diesem Auto.
To bylo schválně!
Das hat er mit Absicht gemacht!
Bylo to pro nás bolestivé.
Es war schmerzhaft für uns.
Řízení v rámci NOP bylo tedy ukončeno.
Das HHVO-Verfahren wurde daher eingestellt.
Ne bylo to nerozhodně kámo.
Nein, es stand unentschieden, Mann!
Něco bylo tady.
Hier lag etwas.
Co bylo v tom notesu.
Was stand im Notizbuch?
Bylo mi potěšením.
Hat mich sehr gefreut,
To bylo když mě zabásli.
Da wurde ich verhaftet.
To bylo jen jednou přísahám.
Das war nur einmal, ich schwöre es.
Tohle bylo zábavnější.
Das hat mehr Spaß gemacht.

Výsledek: 65473, Čas: 0.2042

"Bylo" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc