BYLY V DO NĚMČINY

Překlad Byly V do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 267, Čas: 0.0747

waren in (42) wurden in (53) lagen in (7) standen in (3) haben in (2) war in (18) sind in (10) wurde in (9)

Příklady použití Byly V ve větě a jejich překlady

Waren in
Ukázalo se že tyhle tři kousky byly v totemech.
Diese drei Teile waren in den Totems.
Ceny obilí byly v minulém období nízké.
Die Getreidepreise waren in der Vergangenheit niedrig.
Wurden in
Dnes byly v irsku zveřejněny nejnovější údaje o nezaměstnanosti.
Heute wurden in Irland die neuesten Arbeitslosenzahlen verkündet.
Pro úpravu dávek byly v klinických studiích vypracovány pokyny.
Richtlinien für die Dosierungsänderung wurden in klinischen Studien entwickelt.
Zabavené dokumenty byly v jeho zásuvce.
Die Dokumente lagen in seiner Schreibtischschublade.
Hlavní odřezky byly v mrazáku.
Die besten Stücke lagen in der Gefriertruhe.
Lagen
Některé byly v koši další schované v krabici ve skříni.
Einige lagen im Papierkorb, andere waren in einer Box im Schrank versteckt.
Byly v autě. myslel jsem že jste je tam dal vy pane.
Lagen im Auto. ich dachte, die hätten Sie schicken lassen, Sir.
War
Byly v restauraci.
Deine Uhr war im Restaurant?
Doklady byly v peněžence kreditky nemám.
Der Führerschein war im Geldbeutel, Kreditkarten hab ich nicht.
Jiné příklady vět
Byly v tě obálce od roku 1965.
Sie waren in diesem Umschlag von 1965.
Tyhle děti byly v mém domě vítané milované!
Diese Kinder wurden in meinem Haus geliebt und akzeptiert!
Vesnice byly v plamenech obyvatelé museli být evakuováni.
Dörfer standen in Brand und die Bevölkerung musste evakuiert werden.
Ty diamanty byly v tom sejfu.
Die Diamanten waren in dem Tresor.
VÍDEŇ nejpozoruhodnější inovace posledních dvou desetiletí byly v oblasti financí.
WIEN- Die bemerkenswertesten Innovationen der letzten beiden Jahrzehnte haben im Finanzwesen stattgefunden.
Informace byly v těch dokumentech.
Die standen im Dokument.
Jejich životy byly v ohrožení.
Ihre Leben waren in Gefahr.
V judikatuře byly v poslední době vyvozeny specifické důsledky ze zásady proporcionality.
In der Rechtssprechung wurden in jüngerer Zeit Konsequenzen aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gezogen.
Kamery byly v pořádku sám jsem to ověřoval.
Die Kameras waren in Ordnung, ich habe sie selbst überprüft.
Dosud byly v evropě validovány tři alternativní metody.
Bisher wurden in Europa drei alternative Methoden validiert.
Hodinky toho muže byly v bordenově kapse.
Seine Uhr war in Bordens Tasche.
Bankovky mince EUR byly v celé eurozóně zavedeny. ledna 2002.
Am 1. Januar 2002 wurden in der ganzen Eurozone Euro-Banknoten und-Münzen eingeführt.
Tyhle byly v jejím adresáři.
Die waren in ihrem Adressbuch?
Naše životy byly v nebezpečí.
Unser Leben war in Gefahr.
Vzhledem k tomu že navíc předpoklady pro takové rozšíření byly v těchto zemích splněny;
Ferner sind in diesen Ländern nunmehr die Voraussetzungen für eine solche Ausweitung gegeben.
Vlaky byly v albánii odkloněny.
Die Züge wurden in Albanien umgeleitet.
Tyto byly v anniných vzpomínkách.
Die waren in Annas Erinnerungen.
Již v roce 2003 byly v evropské bezpečnostní strategii identifikovány dopady změny klimatu na bezpečnost.
Bereits 2003 wurde in der ESS auf die sicherheitspolitischen Auswirkungen des Klimawandels hingewiesen.
Ujišťuji vás že veškeré výměny názorů byly v duchu civilizované debaty.
Ich versichere Euch, jeder Austausch wurde im Sinne der Gemeinschaft debattiert.
Limitní hodnoty byly v minulosti sníženy již několikrát naposledy v roce 1995.
Die Grenzwerte wurden in der Vergangenheit mehrfach herabgesetzt, zuletzt im Jahre 1995.

Výsledek: 267, Čas: 0.0747

Viz také


byly to
es waren
byly tam
da waren es gab
byly splněny
erfuellt sind erfüllt sind erfuellt werden

Slovo od slova překladem


S Synonyma "byly v"


zboží do
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc