BYS MOHLA DO NĚMČINY

Překlad Bys Mohla do Němčiny

Výsledek: 273, Čas: 1.6729

Příklady použití Bys Mohla ve větě a jejich překlady

Vielleicht ( možná , třeba , může )
Myslíš si že bys mohla něco chtít.
Brauchen Sie vielleicht etwas?
Myslel jsem že bys mohla přivést někoho kdo není tvůj bratr.
Ich dachte, vielleicht bringst du mal jemanden mit, der nicht dein Bruder ist.
Kéž bys mohla zůstat.
Ich wünschte Du könntest hier bleiben.
Nebo bys mohla udělat skoro cokoliv jiného nebude to znít tak ujetě.
Oder du könntest nahezu alles andere tun und dich nicht so unheimlich anhören.
Ty bys mohla využít své pozice spolubydlící.
Sie können Ihre Position verwenden als Mitbewohner.
No... možná po obědě bys mohla jít za ním.
Na ja, vielleicht können Sie ihn ja nach dem Mittagessen besuchen.
Jiné příklady vět
Ale ty bys mohla jet.
Aber du könntest fahren.
To bys mohla.
Könntest du?
Ty bys mohla být s kylem.
Könntest du mit Kyle zusammen sein.
Nebo bys mohla jít zpátky k čertu.
Oder du könntest einfach wieder zur Hölle fahren.
To bys mohla.
Du kannst das.
S těma rukama bys mohla dělat operace mozku.
Du könntest Gehirn- operationen mit diesen Händen machen.
Myslel jsem že tohle bys mohla chtít.
Ich dachte, du willst das vielleicht.
Ale s tímhle bys mohla taky někoho zabít.
Damit kannst du auch einen töten.
Myslíš že bys mohla teď dojet do srdce ježíše.
Meinst du, du kannst jetzt gleich zum buchstäblichen Herzen Jesu kommen?
Ty bys mohla být celebrita.
Du könntest ein Star sein.
Myslíš že bys mohla jít se mnou.
Denkst du, du könntest mit mir gehen?
Ale ty bys mohla přijít o zub.
Aber du könntest einen Zahn verlieren.
Jen jsem myslel že bys mohla jít vedle mě.
Ich meinte nur, du könntest neben mir laufen.
Myslíš že bys mohla tohle přemístit na půdu.
Kannst du das auf den Dachboden beamen?
Myslíš že bys mohla pronajmout můj dům.
Glaubst du, du kannst mein Haus vermieten?
Ale ty bys mohla.
Aber Sie vielleicht.
Což znamená že ty bys mohla mě nahlásit taky.
Das heißt, du könntest mich wahrscheinlich auch melden.
Jen jsem myslel že bys mohla být šťastná.
Ich meinte, du kannst glücklich sein.
To bys mohla udělat.
Man könnte das machen.
Možná bys mohla svůj hlas rozdělit.
Vielleicht kannst du deine Stimme ja aufteilen.
Sookie myslíš že bys mohla přijít do akvária v monroe.
Also Sook, denkst du, du könntest zum Aquarium in Monroe kommen?
Myslel že ty bys mohla vědět kde najdu toda.
Er dachte, du weißt vielleicht, wo Tod ist.
Víš co bys mohla udělat.
Sie wissen, was Sie tun können?
Mám něco co bys mohla chtít vědět než pojedeš.
Ich muss dir etwas sagen, was du vielleicht wissen solltest, bevor du gehst.

Výsledek: 273, Čas: 1.6729

"Bys mohla" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc