CARSON DO NĚMČINY

Překlad Carson do Němčiny

Výsledek: 268, Čas: 0.0695

Příklady použití Carson ve větě a jejich překlady

Der carson
Vystupuje v carson show.
Der tritt immer in der Carson Show auf.
Ty máš carson avenue.
Hast du das Geld von der Carson Avenue?
Jiné příklady vět
Pan carson jí řekl že jste nemocná.
Mr. Carson sagte ihr, Sie seien krank.
Ale carson byl.
Aber Carson war.
Carson tam už byl.
Carson war schon dort.
V carson city hlásí písečnou bouři.
Carson City meldet einen höllischen Sandsturm.
Carson nový král vesmírného průzkumu.
Carson. Der neue König der Weltraumforschung.
Carson welch je vámi velmi ohromený.
Carson Welch ist sehr beeindruckt von Ihnen.
Carson vymyslel způsob jak na měsíci dolovat hélium.
Carson hat eine Methode entwickelt, auf dem Mond Helium-3 abzubauen.
Richard carson právě přiznal že je nestydatý podvodník.
Richard Carson gab soeben zu, dass er ein schamloser Betrüger ist.
Carson má ještě tu základnu hélia.
Carson hat noch seinen Helium-3-Stützpunkt.
Carson dyle byl mrtev ale scorbie byl schopný převozu takže.
Carson Dyle war tot. Aber Scobie war transportfähig.
Musíme vás znovu zkontrolovat pane. mr. carson.
Wir müssen Sie erneut untersuchen, Mr. Carson.
To byl carson.
Das war Carson.
Podívejte potom co carson.
Sehen Sie, nachdem Carson.
Tohle je z carson city.
Das hier ist das aus Carson City.
Zve vás pan mori to je japonský johnny carson.
Tanabe Mori hat angefragt. Er ist derJohnny Carson Japans.
Kapitáne ngová tohle je carson welch.
Captain Ng, das ist Carson Welch.
Veliteli goldwingu přivezte tu vlajku než ji carson zničí.
Kommandant Goldwing, holen Sie die Fahne, bevor Carson sie vernichtet.
Ne to není carson dyle.
Nein, das ist nicht Carson Dyle.
Říkám ti že to je carson dyle.
Ich sage dir, das ist Carson Dyle.
Říkám ti že je to carson dyle.
Ich sage dir, das ist Carson Dyle.
Každičký život který carson zachránil je jeho pomníkem.
Jedes Leben, das Carson gerettet hat... ist ein Monument für ihn.
Carson je u sochy atheny.
Parsons ist an der Athena-Statue.- Verstanden.
Johne carson beckett kterého jste znal je mrtvý.
John, den Carson Beckett den sie kannten, ist tot.
Dělám to pro vaši rodinu pane carson.
Das ist für Ihre Familie, Mr Garson.

Výsledek: 268, Čas: 0.0695

Viz také


"Carson" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc