CARSONE DO NĚMČINY

Překlad Carsone do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 297, Čas: 0.1016

Příklady použití Carsone ve větě a jejich překlady

Carson ( carson , carsonová , carsonovou )
Řekněte mu to pane carsone než bude pozdě!
Sagen Sie es ihm, Mr. Carson, bevor es zu spät ist!
Carsone co myslíte.
Carson, was meinen Sie?
Jiné příklady vět
Carsone můžeme nějak pomoci.
Carson, können wir behilflich sein?
Pane carsone můj pán se jmenuje levinson já ne.
Und Mr. Carson, mein Dienstgeber heißt Levinson, nicht ich.
Pane carsone jste v pořádku.
Mr. Carson, alles in Ordnung?
Carsone... není to tvoje chyba.
Carson... das ist nicht deine Schuld.
Dobrý večer pane carsone.
Guten Abend, Mr. Carson.
Zavolá pane carsone.
Er wird anrufen, Mr. Carson.
Inventář pane carsone.
Der Lagerbestand, Mr. Carson.
Moc se omlouvám pane carsone ale slečna denkerová onemocněla.
Es tut mir sehr leid, Mr. Carson, aber Miss Denker wurde krank.
Je to možné carsone.
Es ist möglich, Carson.
Ještě ne pane carsone.
Noch nicht, Mr. Carson.
Šťastný nový rok carsone.
Frohes Neues Jahr, Carson.
Rád vám pomůžu pane carsone.
Ich würde gern helfen, Mr. Carson.
Jste ničema pane carsone.
Sie sind verabscheuungswürdig, Mr. Carson.
Dobrou noc pane carsone.
Gute Nacht, Mr. Carson.
Nebylo to správné carsone.
Es war nicht rechtens, Carson.
Je to škola carsone.
Das ist eine Schule, Carson.
Ale pane carsone.
Aber Mr. Carson,
Máme návštěvu pane carsone.
Wir haben einen Besucher, Mr. Carson.
Viďte carsone.
Nicht wahr, carson?
Zdravím carsone.
Hallo, Carson.- Hallo.
Děkuji vám carsone.
Danke, Carson.
Nic pane carsone.
Nichts, Mr. Carson.
Je mrtvá carsone.
Sie ist tot, Carson.
Zajisté pane carsone.
Sicher, Mr. Carson.
Děkuji pane carsone.
Danke, Mr. Carson.
Carsone rád bych.
Carson, ich bin der Auffassung.
Promiňte pane carsone.
Entschuldigen Sie, Mr. Carson.
Děkuji pane carsone.
Vielen Dank, Mr. Carson.

Výsledek: 297, Čas: 0.1016

Viz také


pane carsone
mr. carson

S Synonyma "carsone"


"Carsone" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc