CENNÝ DO NĚMČINY

Překlad Cenný do Němčiny

Výsledek: 260, Čas: 0.1141

Příklady použití Cenný ve větě a jejich překlady

Wertvoll ( cenný , vzácný , důležité )
Jste pro nás cenný dr.
Sie sind wertvoll für uns, Dr. Suresh.
Rocha je pro šéfy cenný.
Rocha ist wertvoll für die Bosse.
Kostbar ( vzácný , cenný , drahý )
Bude to pro ni cenný.
Es wird kostbar für sie sein.
Pro pětasedumdesátníka je už čas velmi cenný.
Bitte kurz! Zeit ist kostbar für einen 75-Jährigen!
Wert ( hodnotu , cenu , stojí za )
Jak cenný je váš život.
Wie viel ist Ihnen Ihr Leben wert?
Vypadá to staře je to cenný jednoduchý.
Wenn es alt aussieht, ist es was wert. Ganz einfach.
Jiné příklady vět
Je cenný pro celý tým.
Er ist wertvoll für das ganze Team.
Život je příliš cenný.
Das Leben ist zu kostbar.
Je pro mě cenný.
Er ist wertvoll für mich.
Cenný náklad.
Wertvolle Fracht.
Jejich cenný příspěvek umožnil dosáhnout shody již při prvním čtení.
Ihre wertvolle Mitwirkung hat es ermöglicht, in erster Lesung eine Einigung zu erzielen.
Jak cenný je váš život.
Wie viel ist dein Leben wert,
Děkuji za cenný návrh který bude předán příslušnému oddělení.
Ich danke Ihnen für Ihren wertvollen Vorschlag, den ich an die entsprechende Stelle weiterleiten werde.
Je pro nás cenný.
Er ist wertvoll für uns.
Každý život je cenný.
Jedes Leben ist kostbar.
Je pro mě velmi cenný.
Es ist sehr kostbar für mich.
Jste pro mne příliš cenný wilfrede.
Du bist viel zu wertvoll für mich, Wilfred.
Ale někdo tak cenný jako ty si zaslouží mou pozornost.
Aber jemand so wertvolles wie du, verdient meine persönliche Aufmerksamkeit.
Julian je pro liber8 velmi cenný.
Julian hat einen hohen Wert für Liber8.
Obrat se o cenný čas na výběr dokonalého malířského oblečení.
Und ziehe wertvolle Zeit ab, das perfekte Maler-Outfit auszusuchen?
V tomhle vláčku je jen jeden cenný náklad.
In diesem Zug gibt es nur ein wertvolles Frachtgut.
Modrý kámen je pro apače cenný.
Blauer Stein ist wertvoll für Apachen.
Ty jsou moc cenný.
Die sind doch viel zu kostbar.
Neměl bys trávit svůj cenný čas něčím víc podstatným.
Solltest du nicht deine kostbare Zeit damit verbringen, etwas"Bedeutenderes" zu tun?
Mohl by poskytnout cenný náhled do vulkánské mythologie.
Es wird wertvolle Einsichten in die Mythologie bieten.
Jak cenný je lidský život.
Wie viel ist ein Menschenleben wert?
Když mluvíme o zlomech v případu jak moc je pro tebe jeden velký cenný matko.
Apropos Durchbruch: Wie viel ist dir ein großer wert, Mutter?
Ten je moc cenný.
Sie ist zu kostbar.
Když to najdou japoncům to poskytuje cenný informace.
Es liefert den Japsen wertvolle Informationen, wenn sie es finden.
Takže duncane macleod... promrhal jsi svůj cenný dar.
Nun, Duncan MacLeod, du vergeudest deine kostbare Gabe.

Výsledek: 260, Čas: 0.1141

Viz také


cenný přínos
den wertvollen beitrag
nesmírně cenný
sehr wertvoll der unbezahlbaren den äußerst wertvollen ungeheuer wichtig
hodně cenný
sehr wertvolle
je příliš cenný
er ist zu wertvoll es ist ziemlich wertvoll ist zu kostbar

"Cenný" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc