CHCI JI DO NĚMČINY

Překlad Chci Ji do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 263, Čas: 0.1264

Příklady použití Chci Ji ve větě a jejich překlady

Chci ji vidět!
Ich will sie sehen!
Chci ji okamžitě vidět.
Ich will sie sofort sehen.
Chci ji vzít s sebou do paříže.
Ich möchte sie nach Paris mitnehmen.
Chci ji překvapit.
Ich möchte sie überraschen.
Chci ji jen vidět.
Ich muss sie nur sehen.
Chci ji vidět.
Ich muss sie sehen.
Chci ji hned.
Chci ji zpátky.
Ich brauche sie wieder.
Jiné příklady vět
Chci ji zpátky.
Ich will sie wiederhaben.
Chci ji mami.
Ich will sie, Mama.
Chci ji přivést zpět.
Ich möchte Sie zurückholen.
Chci ji nenávidět za to co provedla deb ale nejde to.
Ich möchte sie dafür hassen, was sie Deb angetan hat, aber das kann ich nicht.
Chci ji zpět hawkwoode.
Ich will sie zurück, Hawkwood.
Chci ji zpátky.
Ich muss sie zurückbekommen.
Chci ji jim vzít než jí použijí lidé zemřou.
Ich muss sie ihnen abnehmen, bevor sie sie benutzen und Menschen getötet werden.
Nemáme čas. chci ji tady chci ji při smyslech.
Wir haben keine Zeit. Ich brauche sie hier, und zwar wach.
Chci ji vidět tebe taky.
Ich möchte sie sehen. Und ich möchte dich sehen.
Cersei chci ji.
Cersei. Ich will sie.
Chci ji chránit.
Ich möchte sie beschützen.
Chci ji zpátky!
Ich will sie zurück!
Chci ji využít.
Ich möchte sie nutzen.
Chci ji vidět lacy.
Ich will sie sehen, Lacy.
Chci ji vidět.
Ich möchte sie sehen.
Chci ji sem přinést.
Ich will sie hierher holen.
Chci ji zpátky v akci ještě dneska.
Ich möchte sie heute zurück in den Außendienst schicken.
Chci ji vidět až se narodí.
Ich will sie sehen, wenn sie zur Welt kommt.
Chci ji elliote.
Ich will sie, Elliot.
Chci ji vysvobodit z její chudoby.
Ich möchte sie aus ihrer Armut erretten.
Chci ji financovat dva roky.
Ich möchte sie für zwei Jahre finanzieren.
Chci ji zabít teď hned patty.
Ich will sie jetzt töten, Patty.

Výsledek: 263, Čas: 0.1264

Viz také


chci abys ji
ich möchte , dass du sie ich will , dass du sie du sollst sie du musst sie
chci si ji vzít
ich will sie heiraten ich wll sie heiraten die ich heiraten möchte ich beabsichtige , sie zu heiraten
chci ti ji dát
ich möchte , dass du es behältst möchte ich dir geben ich möchte , dass du sie bekommst ich schenke sie dir
chci abys ji měl ty
du sollst sie haben möchte sie dir geben

Slovo od slova překladem


S Synonyma "chci ji"


rád bych vás
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc