CO ŘÍKAJÍ DO NĚMČINY

Překlad Co Říkají do Němčiny

Výsledek: 255, Čas: 0.0711

Příklady použití Co Říkají ve větě a jejich překlady

Brady udělej co říkají.
Tu, was sie sagen, Brady.
Víš co říkají larry.
Weißt du, was sie sagen, Larry?
Jiné příklady vět
Nejsem si jistý co říkají... ale poperou se.
Ich bin mir nicht sicher, was sie sagen, aber sie werden sich prügeln.
Nerozumíme vůbec ničemu co říkají kromě jednoho slova.
Wir verstanden nichts von dem, was sie sagten, bis auf ein Wort.
Víme již že hruď tvá je stísněna tím co říkají.
Und wahrlich, Wir wissen, daß deine Brust beklommen wird wegen dem, was sie reden.
Udělejte co říkají dostaňte mě odsud!
Tut, was sie sagen, und holt mich hier raus.
Slyšela jste co říkají.
Haben Sie gehört, was Sie sagten?
Tak co říkají.
Co říkají ve filmu jerryho maguire.
Was sagten sie in Jerry Maguire?
Ale naklonila jsem se abych slyšela co říkají.
Aber ich wollte hören, was sie sagten.
Podle toho co říkají. byla krásná slečna sans souciová spatřena v inglewoodu.
Laut dem was sie sagen, wurde die reizende Ms. Sans Souci in Inglewood gesichtet.
Charlesi co říkají že udělají s kluky které zavřeli do vězení.
Charles, was sagten sie, würden sie mit den Jungs im Gefängnis tun?
Nikdy nerozumím co říkají.
Ich verstehe nie, was sie sagen.
Udělej co říkají.
Tun Sie, was sie sagen.
Zabijou tě jestli neuděláš co říkají.
Die töten dich, wenn du nicht tust, was sie sagen.
Dělej co říkají.
Tu einfach, was sie sagen.
Ale mně je fuk co říkají.
Es ist mir egal, was sie sagen.
Jane potřebuju slyšet co říkají.
Jane, ich muss hören, was sie sagen.
Je neskutečný co říkají.
Es ist unwirklich, was sie sagen.
Musíš udělat co říkají.
Du musste tun was sie sagen.
Řekněte mi co říkají.
Sagen Sie mir, was sie sagen.
Neudělala jsem to co říkají.
Ich tat nicht, was sie sagen.
Náš drahý roy prostě slyší co říkají.
Unser lieber Roy hat lediglich belauscht, was sie sagen.
Je to pravda co říkají.
Es ist wahr, was sie sagen.
Musíme udělat co říkají.
Du musst tun, was sie sagen.
Nezajímá mě co říkají.
Mir ist egal, was sie sagen.
Není pravda co říkají.
Es stimmt nicht, was sie sagen.
Všechno co říkají je hříšné kvůli zakázanému ovoci.
Alles was sie sage is gefallen wegen der verbotenen Frucht.
Co říkají.

Výsledek: 255, Čas: 0.0711

Viz také


říkají co
sagen , was sagt was erzählen , was
to co říkají
was sie sagen das , was sie gesagt haben
co říkají doktoři
was sagen die ärzte was haben die ärzte gesagt was sagen die doktoren
co lidé říkají
was die leute sagen was die leute erzählten was die leute ausgesagt haben was die leute reden
za to co říkají
für das , was sie gesagt haben für das , was sie sagen um dessentwillen , was sie sprechen
říkají vám co
sagen ihnen , was sagen dir , was du
co když
was , wenn und wenn
co o nás říkají
was sie über uns sagen

Slovo od slova překladem


"Co říkají" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc