CO JSTE TO DO NĚMČINY

Překlad Co Jste To do Němčiny

Výsledek: 254, Čas: 0.0741

Příklady použití Co Jste To ve větě a jejich překlady

Co jste to udělala s mým domem s mými věcmi.
Was haben Sie mit meinem Haus, meinen Habseligkeiten gemacht?
Wille co jste to udělal.
Will... Was haben Sie getan?
Co jste to za hlupáka.
Was sind Sie nur für ein Dummkopf?
Co jste to za otce.
Was sind Sie nur für ein Vater?
Co jste to udělal.
Was soll das denn?
Co jste to řekl.
Was soll das heißen?
Jiné příklady vět
Co jste to řekl pane morgane.
Was haben Sie gesagt, Mr. Morgan?
Co jste to za stvůru?
Was sind Sie für ein Monster?
Co jste to viděl.
Was haben Sie gesehen?
Promiňte co jste to říkala.
Entschuldigung, was haben sie gesagt?
Co jste to za lidi z oddělení koncesionářských poplatků.
Was soll das? Was ist das denn für eine Gebühreneinzugszentrale?
Co jste to za člověka.
Was sind Sie nur für ein Mensch?
Proboha. co jste to provedl.
Mein Gott, was haben Sie getan?
Co jste to za rodinu.
Was sind Sie nur für eine Familie?
Panebože co jste to udělal.
Oh mein Gott. Was haben Sie getan?
Proboha co jste to za člověka.
Gott, was sind Sie nur für ein Mensch.
Co jste to za člověka.
Was sind Sie für ein Mann?
Co jste to dělal!
Was haben Sie getan?
Co jste to právě řekla.
Was haben Sie gerade gesagt?
Co jste to za policajta.
Was sind Sie für ein Polizist?
Co jste to tu dělali.
Was haben Sie hier getan?
Co jste to za člověka.
Was sind Sie noch für ein Mensch,
Co jste to za ženu.
Was sind Sie für eine Frau?
Co jste to teď říkal.
Was haben Sie gerade gesagt?
Co jste to za policistu.
Was sind Sie für ein Polizist?
Co jste to teď řekl.
Was haben Sie gerade gesagt?
Co jste to na mě hodila.
Was haben Sie nach mir geworfen?
Co jste to za lidi.
Was sind Sie für ein Mann?
Co jste to tam krmila.
Was haben Sie da draußen gefüttert?
Co jste to napsal ÚPLATEK.
Was haben Sie gerade geschrieben?

Výsledek: 254, Čas: 0.0741

Slovo od slova překladem


co
- was wie und die
to
- es das du sie ich

"Co jste to" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc