CO SI MYSLÍ DO NĚMČINY

Překlad Co Si Myslí do Němčiny

Výsledek: 255, Čas: 0.073

Příklady použití Co Si Myslí ve větě a jejich překlady

Vím co si myslí.
Ich weiß was Sie denken.
Chtěl bych vědět co si myslí jak to myslí.
Ich möchte wissen, was sie denken und wie sie denken.
Glauben ( věřit , si myslí , víru )
Jsou lidé co si myslí že může zastavit povstání.
Es gibt Leute, die glauben, dass er einen Aufstand verhindern kann.
Jsou tu samé šeredky co si myslí že manikúra je latinský pozdrav.
Sie sind hässliche Verlierer, die glauben, ManiPedi ist ein lateinischer Gruß.
Proč nikdy neřeknou co si myslí.
Warum sagen sie nicht einfach, was sie meinen?
Celou dobu jsem jim vůbec nerozuměl ale věděl jsem co si myslí.
Ich hab zwar nie ein Wort verstanden, aber ich wusste immer, was sie meinen.
Jiné příklady vět
Asi už víme co si myslí že jsou zač.
Ich schätze, wir wissen, was sie denken, wer sie sind.
Jsou tu lidé co si myslí že jsi hrozba.
Es gibt Leute hier, die glauben, Sie wären eine Gefahr.
Co si myslí.
Was Sie denken.
Řeknou nám co si myslí co má v plánu.
Sie sagen uns, was sie denkt, was sie plant.
Je mi jedno co si myslí.
Mir ist egal was sie denken.
Koho zajímá co si myslí prostě dneska uklízej líp.
Wenn kümmert es, was sie denkt, putz' heute einfach besser.
Občas lidé neříkají přesně co si myslí.
Manchmal sagen die Menschen nicht, was sie meinen.
Jsem zvědavý co si myslí že tomu klukovi utrhlo ruku.
Frage mich, was sie denkt, was dem Jungen den Arm abgerissen hat.
Někdy neříkají co si myslí.
Die sagen nicht immer, was sie meinen.
Lžou vtipkují. říkají vám co si myslí že chcete slyšet.
Sie lügen, scherzen, sagen Ihnen, was Sie denken, dass Sie hören wollen.
Nic neřekla ale vím co si myslí.
Sie hat nichts gesagt, aber ich weiß, was sie denkt.
Tak dobře záleží mi na tom co si myslí.
OK, mir ist es wichtig, was sie denken.
Je jedno co si myslí.
Es ist egal, was Sie denken.
Nemůžete ji zabít jen proto že řekla co si myslí.
Ihr könnt sie nicht umbringen nur weil sie sagt was sie denkt.
Nevím co si myslí.
Ich weiß nicht, was sie denkt.
Nezáleží na tom co si myslí.
Es ist egal, was Sie denken.
Nezáleží na tom co ví nebo co si myslí.
Es ist egal, was sie weiß oder was sie denkt.
Já vím co si myslí.
Ich weiss, was Sie denken.
Slyším co si myslí.
Ich kann hören, was sie denkt.
Nikdy mi neřeknou co si myslí.
Sie verraten mir nie, was sie denken.
Lidé často neříkají co si myslí.
Die Menschen sagen einem nicht immer, was sie denken.
Už mi neříká co si myslí.
Sie sagt mir nicht mehr was sie denkt.
Mně je jedno co si myslí.
Es ist mir egal, was sie denkt.
Já ani nemohu pomyslet na to co si myslí.
Ich kann nicht daran denken, was sie denken.

Výsledek: 255, Čas: 0.073

Viz také


co si lidé myslí
was die leute denken was die menschen denken was andere denken was die leute glauben
si to myslí
denken das glaubt es so denkt
myslí si to
das denkt er glauben sie
doktoři si myslí
die ärzte glauben ärzte denken die ärzte meinen , du
někdo si myslí
manche denken manche leute halten manche leute meinen leute denken
si zřejmě myslí
offensichtlich denkt denkt wohl scheinbar glauben scheint zu glauben scheinen zu denken
američané si myslí
amerikaner denken
myslí si že to
er denkt , es sie denken , es er glaubt , es sie glaubt , das sie denkt , sie
všichni si to myslí
alle denken das alle finden das alle glauben es
můj otec si myslí
mein vater glaubt mein vater denkt mein dad denkt
si myslí to samé
finden das auch hat die auch gemeint denkt das gleiche das gleiche dachte denkt dasselbe
když si lidi myslí
denkt man wenn menschen denken , man wenn man glaubt wenn die leute glauben wenn leute denken , man

"Co si myslí" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc