CO TI ŘEKNU DO NĚMČINY

Překlad Co Ti Řeknu do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 263, Čas: 0.0538

Příklady použití Co Ti Řeknu ve větě a jejich překlady

Uděláš přesně co ti řeknu jasný jasný.
Tu genau, was ich dir sage, okay?
Uděláš přesně co ti řeknu abychom obě neumřely.
Du tust genau das, was ich dir sage. Damit wir beide nicht sterben.
Nikdy neuděláš co ti řeknu.
Du tust nie, worum ich dich bitte.
Ne pokud uděláš co ti řeknu.
Nicht, wenn du tust, worum ich dich bitte.
Jiné příklady vět
Piš co ti řeknu.
Schreib, was ich dir sage.
Já jsem tvůj opatrovník! očekávám že uděláš co ti řeknu.
Ich bin dein Vormund und erwarte, dass du das tust, worum ich dich bitte.
Uděláš přesně co ti řeknu.
Tu genau, was ich dir sage.
To co ti řeknu.
Alles, was ich dir sage.
Uděláš co ti řeknu.
Du tust, was ich dir sage.
Prostě dělej co ti řeknu!
Tu, was ich dir sage,
Uděláš přesně to co ti řeknu.
Du tust genau, was ich Dir sage.
Tvoje práce je dělat co ti řeknu.
Dein Job ist es zu tun, was ich dir sage.
Teď dělej přesně to co ti řeknu.
Jetzt machst du genau, was ich dir sage.
Tvoje práce je dělat to co ti řeknu.
Dein Job ist das zu tun, was ich dir sage.
Teď uděláš co ti řeknu.
Jetzt tust du, was ich dir sage.
Ale od teďka budeš dělat to co ti řeknu.
Aber von jetzt an tust du, was ich dir sage.
Ty jamesi uděláš přesně to co ti řeknu.
Du wirst genau das tun, James, was ich dir sage.
Jenom musíš udělat přesně to co ti řeknu.
Du musst nur genau das tun, was ich dir sage.
Potřebuju abys dělal přesně co ti řeknu.
Du musst genau das tun, was ich dir sage.
Musíš udělat všechno co ti řeknu.
Du musst alles tun, was ich dir sage.
Teď dělej co ti řeknu.
Und jetzt tu, was ich dir sage.
Že uděláš všechno co ti řeknu.
Dass du alles machst, was ich dir sage.
Uděláš co ti řeknu gideon jsem tvůj kapitán!
Du tust, was ich dir sage, Gideon. Ich bin dein Captain!
Uděláš co ti řeknu nebo ti z uší poteče krev.
Du machst, was ich dir sage oder es kommt Blut aus deinem Ohr?
Udělej co ti řeknu uvidíš něco krásného.
Wenn du tust, was ich dir sage, wirst du etwas Schönes sehen.
Musíš dělat co ti řeknu. musíš pilně studovat.
Du musst tun was ich dir sage, und konzentriert lernen.
Nosíš co ti řeknu když ti řeknu.
Du trägst, was ich Dir sage, wenn ich es Dir sage.
Příteli dělej co ti řeknu já ti to pak vysvětlím.
Mein Freund, tu, was ich dir sage. Ich erkläre es dir später.
Udělej co ti řeknu.
Tu genau, was ich dir sage.
Nic ode mě nedostaneš... pokud neuděláš přesně co ti řeknu.
Von mir bekommst du nichts, außer du tust genau, was ich dir sage.

Výsledek: 263, Čas: 0.0538

Viz také


uděláš co ti řeknu
tust du , was ich sage tust , worum ich dich bitte tun , was ich sage tu genau was ich dir sage
dělat co ti řeknu
du tun , was ich sage tun , was ich dir sage machen , was ich sage
ale řeknu ti co
aber ich sage ihnen , was ich sage dir , was ich sag dir was
dělej co ti řeknu
tu , was ich dir sage tun sie , was ich sage mach was ich dir sage mach einfach nur , was ich sage
přesně co ti řeknu
genau , was ich dir sage genau das , was ich ihnen sage genau das , wie ich dir sage
řeknu ti něco co
ich werde dir etwas erzählen , was ich sag dir etwas ich werde dir etwas sagen , das dir etwas sagen , was du ich verrate dir etwas , was
řeknu ti o co
ich werde dir sagen , was ich sage dir was
vše co ti řeknu
alles , was ich dir sage alles , was ich sagen werde
přesně to co ti řeknu
genau das , was ich sage genau , was ich dir sage
co když ti řeknu že
was , wenn ich dir sage , dass ich sollte dir wohl sagen , dass was wenn ich dir sagen würde , daß
řeknu ti co si myslím
ich werde dir sagen , was ich denke ich sage dir , was ich glaube sie mich ihnen erzählen , was ich denke ich sage dir , was ich denke ich sage ihnen , was ich denke
uděláš to co ti řeknu
du tust , was ich sage tun sie , was ich sage
řeknu ti všechno co vím
ich erzähle dir alles , was ich weiß um dir alles zu sagen , was ich weiß ich sage dir alles , was ich weiß ich werde dir alles erzählen , was ich weiß
ti řeknu
ich dir sage sag dir
řeknu vám co
ich sage ihnen , was ich sage euch , was ich werde ihnen sagen , was ich sag ihnen , was

Slovo od slova překladem


S Synonyma "co ti řeknu"


"Co ti řeknu" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc