CO VIDÍŠ DO NĚMČINY

Překlad Co Vidíš do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 259, Čas: 0.9101

was du siehst (89)

Příklady použití Co Vidíš ve větě a jejich překlady

Was du siehst
Řekni mi co vidíš alex.
Sag mir, was du siehst, Alex.
Pověz mi co vidíš klausi.
Sag mir, was du siehst, Klaus.
Was siehst du
Co vidíš amelio.
Was siehst du, Amelia?
Co vidíš kolem sebe.
Was siehst du um dich herum?
Jiné příklady vět
Všechno co vidíš. od začátku do konce.
Alles, was du siehst, vom Anfang bis zum Ende?
Co vidíš je jenom obal.
Was du siehst, ist nur eine Hülle.
Vše co vidíš.
Alles was du siehst.
To je všechno co vidíš že jo.
Das ist alles, was du siehst, oder?
Pověz mi co vidíš.
Sag mir, was du siehst.
Řekni mu co vidíš.
Sag ihm, was du siehst.
Dostaneš co vidíš.
Du kriegst, was du siehst.
Ano ty malý knihomole pověz nám co vidíš.
Ja, du kleiner Bücherwurm, sag uns, was du siehst.
Spolehni se na to co víš ne na to co vidíš.
Verlass dich auf das, was du weißt, nicht auf das, was du siehst.
Řekni mi co vidíš.
Erzähl mir, was du siehst.
Podívej se na mě řekni co vidíš.
Sieh mich an und sag mir, was du siehst.
Chci vidět co vidíš.
Ich will sehen, was du siehst.
Řekni co vidíš.
Sag mir, was du siehst.
Nechci vědět co vidíš agatho.
Ich will nicht wissen, was du siehst, Agatha.
Řekni nám co vidíš.
Sag uns, was du siehst.
Pověz mi co vidíš.
Sag mir, was du siehst.
Řekni mi co vidíš.
Sag mir, was du siehst.
Řekni nám co vidíš broučku.
Schatz, sag uns, was du siehst.
Řekni mi znovu co vidíš bez pochybnosti.
Sage mir noch einmal, was siehst du ohne den Zweifel?
Co vidíš dexi.
Was siehst du, Dex?
Co vidíš bratře.
Was siehst du, Bruder?
Co vidíš franku.
Was siehst du, Frank?
Co vidíš lino.
Was siehst du, Lino?
Co vidíš kluku.
Was siehst du, Junge?
Co vidíš.
Co vidíš když třímáš meč.
Was siehst du, wenn du das Schwert hältst?

Výsledek: 259, Čas: 0.9101

Viz také


to co vidíš
was du siehst
co tam vidíš
was siehst du da was ist es , was siehst
co vidíš teď
was siehst du jetzt und was zeigt es jetzt
vidíš o co
siehst du , was
řekni mi co vidíš
sag mir , was du siehst sagen sie mir , was sie sehen erzähl mir , was du siehst sage mir , was du siehst
co na ní vidíš
was du in ihr siehst ich sehe , was du an ihr
vidíš jen to co
du siehst nur , was du sie sehen nur , was
co když
was , wenn und wenn
vidíš to
siehst du
vidíš tu
siehst du
vidíš ty
siehst du
vidíš ten
siehst du

Slovo od slova překladem


co
- was wie und die oder du
vidíš
- siehst du

S Synonyma "co vidíš"


co uvidíš

"Co vidíš" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc