DÉLKU DO NĚMČINY

Překlad Délku do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 254, Čas: 0.0647

Příklady použití Délku ve větě a jejich překlady

Länge ( délka , dlouhé , dlouhost )
Ix maximální délku přechodného období kterou je možné povolit.
Ix die maximale Länge der Übergangszeit, die gewährt werden kann.
Povolit maximální délku ISO9660 jmen souborů 37 znaků.
Länge der ISO-9660-Dateinamen erlauben 37 Zeichen.
Dauer ( dobu , délka , doba trvání )
Poskytují dostatečnou záruku pokud jde o délku účinnost jejich činnosti.
Hinreichende Sicherheit für Dauer und Wirksamkeit ihrer Tätigkeit bieten und.
Data časy délku hovorů.
Daten, Zeiten... Dauer der Telefonate.
Die dauer ( dobu , délka , doba trvání )
Zde můžete nastavit délku krátké přestávky.
Hier können Sie die Dauer einer kurzen Pause einstellen.
Zde můžete nastavit délku dlouhé přestávky.
Hier können Sie die Dauer einer langen Pause einstellen.
Jiné příklady vět
Má stejnou délku jako ta kterou byl ed zavražděn.
Sie hat die gleiche Länge wie die, mit der Ed getötet wurde.
Zachytil jsem objekt pět metrů na délku.
Die Sensoren melden ein Objekt. Fünf Meter lang.
Délku šířku hloubku.
Länge, Breite und Tiefe.
Můžete nám udat zeměpisnou délku šířku zbývajících tří letadel.
Können Sie uns längen- und Breitengrad der drei Flugzeuge geben?
Mají délku šířku ale ne výšku.
Sie haben Länge und Breite, aber keine Höhe.
Ty provázky mají různou délku.
Die Fadenstücke haben alle unterschiedliche Längen.
Po půl míli vede red lightning o délku čtvrt.
Nach der Hälfte führt Red Lightning mit eineinviertel Längen.
Pánové půjdu zjistit přesnou délku šířku hloubku pozice.
Gentlemen, ich werde jetzt die genaue Länge, Breite und Tiefe des Schafts erkunden.
Vybrat novou délku.
Neue Länge wählen.
Před zadní zatáčkou vede red lightning o délku čtvrt.
Vor der Kurve hat Red Lightning eineinviertel Längen Vorsprung.
Každá z těchto přednášek má průměrnou délku zhruba 300 slov.
Jeder dieser TEDTalks hat eine durchschnittliche Länge von etwa 2'300 Wörtern.
Skee ball vede o délku půl.
Skee Ball führt um 11/2 Längen.
Vždy dbal na to aby mé kotlety měly stejnou délku.
Er hat immer darauf geachtet, daß meine Koteletten genau die gleiche Länge haben.
Najíždí na cílovou rovinku frosty mountain vlevo vede o délku půl.
Da biegen sie auf die Zielgerade. Frosty Mountain führt mit etwas mehr als eineinhalb Längen.
Zdá se že rukávy mají správnou délku.
Die Ärmel scheinen die richtige Länge zu haben.
Holenní kost má špatnou délku.
Das Schienbein hat die falsche Länge.
Tohle sezení pozná délku abstinence díky členským odznakům.
Diese Treffen erkennt die Dauer der Trockenheit mit Chips an.
Délku závazku;
Die Dauer der Verpflichtung;
Délku přerušení nebo narušení stanoví oznámí prezident úřadu.
Die Dauer der Unterbrechung oder Störung der Postzustellung wird in einer Mitteilung des Präsidenten des Amts bekanntgegeben.
Budeme muset zvýšit délku ozařování.
Erhöhen Sie die Dauer der Ausstösse.
Vezme soubor specifikovaný pomocí fp zkrátí ho na délku size.
Nimmt den Dateizeiger handle, und verkürzt die Datei auf die Länge size.
Vážně si myslím že by jsi měl přehodnotit délku svých kotlet.
Und ich finde wirklich, du solltest die Länge deiner Koteletten überdenken.
Pppd příkaz+ argumenty v příkazové řádce přesáhly délku 2024 znaků.
Pppd-Befehl und Befehlszeilen-Argumente überschreiten 2024 Zeichen in der Länge.
Podívejte na délku stehenní kosti.
Sieh dir die Länge des Oberschenkelknochens an.

Výsledek: 254, Čas: 0.0647

Viz také


vrací délku řetězce
f-verteilung zurück
předpokládanou délku pobytu
voraussichtlichen aufenthaltsdauer
délku mateřské dovolené
den mutterschaftsurlaub die länge des mutterschaftsurlaubs

S Synonyma "délku"


"Délku" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc