DÝCHÁ DO NĚMČINY

Překlad Dýchá do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 271, Čas: 0.0627

Příklady použití Dýchá ve větě a jejich překlady

Smrt je to co přemožitelka dýchá. to o čem přemožitelka sní když spí.
Jägerinnen atmen den Tod, sie träumen davon, wenn sie schlafen.
Lidé říkají že vidí jak dýchá jak se jí vzdouvají ňadra.
Manche sagen, man könne Marie Antoinette atmen sehen, wie sich ihre Brust hebt und senkt.
Sitzt ( sedí , je , sedící )
Teď cuddyová dýchá foremanovi za krkem ne mým.
Jetzt sitzt Cuddy Foreman im Nacken, anstatt mir.
Aliin bratr mu dýchá na krk.
Alis Bruder sitzt ihm im Nacken.
Jiné příklady vět
Leonard na mě také dýchá.
Leonard atmet mich auch an.
On ještě dýchá.
Er atmet noch.
Ještě dýchá.
Atmet noch.
Ale berňák mi dýchá na krk.
Aber mir sitzt die Steuerbehörde im Nacken.
Nic co dýchá není dokonalé.
Nichts, was atmet, ist perfekt.
Ten za něj dýchá.
Es atmet für ihn.
Mám komisaře co mi dýchá na krk ten je pod nátlakem ministra.
Mir sitzt der Polizeipräsident im Nacken und der bekommt Druck vom Minister.
Každá sekunda kdy on dýchá lem ne je nepřijatelná.
Jede Sekunde, die er im Gegensatz... zu Lem atmen darf, ist inakzeptabel.
Poslouchal jsem jak ten dům dýchá ... všichni ti spící lidé.
Dann hörte ich dem Haus beim Atmen zu, all den schlafenden Leuten.
Něco na mě dýchá.
Irgendetwas atmet mich an.
SRPŠ mi dýchá na paty.
Der Elternbeirat sitzt mir im Nacken.
Ale tělo dýchá dál zpracovává dodávanou výživu.
Aber der KOrper atmet weiter, verdaut die zugefuhrten Nãhrstoffe.
Langley dýchá grangerovi za krk.
Langley sitzt Granger im Nacken.
Když mě omluvíte těžko se mi tu dýchá.
Entschuldigt mich, hier drinnen fehlt mir die Luft zum Atmen.
Mají přístroj co za něho dýchá.
Eine Maschine muss für ihn das Atmen übernehmen.
Můj editor mi dýchá na krk.
Mein Redakteur sitzt mir im Nacken,
Nějak vrah taeral-sahfer stále dýchá.
Irgendwie atmet Taer Al-Sahfers Mörder immer noch.
Alespoň už sám dýchá.
Immerhin kann er schon wieder selber atmen.
Vyhrajeme dva zápasy v téhle sezóně hned mi každý dýchá na krk.
Wir gewinnen die ersten beiden Spiele der Saison, und jeder sitzt mir im Nacken.
Vždyť dýchá její srdce stále tepe.
Sie atmet. Ihr Herz schlägt noch.
Celý týden ti kryju záda simon mi dýchá za krk.
Ich rette dir seit einer Woche den Arsch. Simon sitzt mir schon im Nacken.
Dýchá stejný vzduch jako vy.
Atmet die selbe Luft wie Sie.
Jediný kdo dýchá jsou mouchy.
Die einzigen, die hier atmen, sind die Fliegen.
Dr. saroyanová už mi dýchá na krk.
Es tut mir leid, Dr. Saroyan sitzt mir im Nacken.
Aha on dýchá teď.
Ah, er atmet jetzt.
Může mluvit ale těžce dýchá.
Er kann sprechen, aber hat Schwierigkeiten beim Atmen.

Výsledek: 271, Čas: 0.0627

S Synonyma "dýchá"


"Dýchá" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc