DALŠÍ DO NĚMČINY

Překlad Další do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 36955, Čas: 0.171

Příklady použití Další ve větě a jejich překlady

Noch ( ještě , pořád , další )
Měla jsem další myšlenku.
Ich hatte noch eine Idee.
Dám ti další pusu!
Ich gebe dir noch ein Küsschen!
Mehr ( víc , , větší )
Další společnost.
Mehr Gesellschaft.
Další koláče!
Mehr Quiche!
Weitere ( další , ještě , dodatečné )
Další čtyři to asi nepřežijí.
Weitere vier schaffen es möglicherweise nicht.
Další ustanovení.
Weitere Bestimmungen.
Andere ( jiné , ostatní , další )
Další příbuzné členy rodiny.
Andere Verwandte, Familienmitglieder?
Mám další pravidlo garveyová.
Ich habe andere Regeln, Garvey.
Nächste ( další , příští , nejbližší )
Jste další.
Du bist der Nächste.
Paní lewtonová je další.
Miss Lewton ist die Nächste.
Zusätzliche ( dodatečné , další , doplňující )
Další volby GS.
Zusätzliche Ghostscript-Optionen.
Další poznámky k výzkumu PISA PIRLS.
Zusätzliche Anmerkungen zu den Studien PISA- und PIRLS.
Jiné příklady vět
Máte další svědky.
Haben Sie weitere Zeugen?
Jaké další experimenty.
Was für andere Experimente?
Další nežádoucí účinky velmi časté.
Weitere Nebenwirkungen Sehr häufig.
Další informace viz příbalová informace.
Weitere Einzelheiten siehe Packungsbeilage.
Byli tam další fotky tebe na hrobu tvojí sestry.
Es gibt andere Fotos von dir am Grab deiner Schwester.
Jseš další nařadě,chlape.
Du bist der Nächste.
Další informace o přípravku baraclude.
Weitere Informationen über Baraclude.
Jaká byla tvá další podmínka.
Was war deine nächste Bedingung?
Další rundu prosím.
Noch'ne runde, bitte.
Další dvě zmizely ale soustředím se na to pozitivní.
Zwei andere sind verschwunden, aber ich konzentriere mich auf das Positive.
Dvě další piva.
Noch zwei Bier?
Další styl.
Nächster Stil.
Další chrliči scullyová.
Mehr Wasserspeier, Scully.
Další systémové infekce.
Andere systemische Infektionen.
No myslel jsem si že to bude vaše další otázka.
Nun, ich dachte mir, dass dies Ihre nächste Frage sei würde.
Další možné nežádoucí účinky.
Weitere mögliche Nebenwirkungen.
Další zprávy.
Weitere Meldungen.
Možné další nástroje k omezení dopadu letecké dopravy.
Mögliche zusätzliche Instrumente zur Eindämmung der Auswirkungen des Luftverkehrs.

Výsledek: 36955, Čas: 0.171

"Další" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc