DALŠÍ VĚC DO NĚMČINY

Překlad Další Věc do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 274, Čas: 0.0724

noch etwas (33) andere sache (31) noch eine sache (14) eine weitere sache (14) andere ding (4) nächste sache (5) ein weiterer punkt (5) eine sache mehr (4) nächster punkt (4) anderen punkt (1)

Příklady použití Další Věc ve větě a jejich překlady

Další věc za kterou musím pykat.
Noch etwas, wofür ich büßen muss.
Další věc kterou jsi nám neřekl.
Noch etwas, das du uns verschwiegen hast.
Další věc co nám chybí.
Das ist noch eine Sache, die wir nicht haben.
Bohužel... to je další věc o které jsme s vámi chtěl mluvit.
Das war noch eine Sache, die ich mit Ihnen besprechen wollte.
Další věc za kterou musím pykat já.
Eine weitere Sache, für die ich büßen muss.
Jedna další věc.
Eine weitere Sache.
Eine sache mehr
Další věc kterou máte společnou.
Eine Sache mehr, die ihr zwei gemeinsam habt.
Další věc na kterou být hrdý.
Eine Sache mehr, stolz zu sein.
Nächster punkt
Další věc na programu prosím.
Nächster Punkt auf der Tagesordnung, bitte.
Další věc.
Nächster Punkt.
Jiné příklady vět
Další věc kterou máme společnou.
Noch etwas, was wir gemeinsam haben.
Je to... okej další věc seminář o rasové citlivosti.
Ist das...? okay, nächste Sache, das Seminar über Rassen-Empfindlichkeit.
Další věc které lituji.
Noch etwas, was ich bedauere.
Další věc na které můžeš zapracovat.
Noch eine Sache, die du durcharbeiten musst.
Právě jsem vymyslel další věc co bych na tobě změnil.
Mir ist gerade eine weitere Sache eingefallen, die ich an dir ändern will.
Další věc jime.
Noch eine Sache, Jim.
Další věc která mi nebude chybět.
Noch etwas, das ich nicht vermissen werde.
Další věc kterou jsem nikdy nezkusila.
Eine weitere Sache, die ich niemals ausprobiert habe.
Další věc co musím zařídit.
Noch etwas, worum ich mich kümmern muss.
Další věc lris.
Noch eine sache: Iris.
To je další věc co nevíš řekla bych.
Das ist noch eine Sache, die du nicht weißt, denke ich.
Další věc za kterou můžu shanovi poděkovat až ho chytneme.
Noch etwas, wegen was ich mich bei Shane bedanken kann, wenn wir ihn einsacken.
To je další věc kterou nesnáším na bombách.
Das ist eine weitere Sache, die ich an Bomben hasse.
Další věc co máme společnou.
Noch etwas, das wir gemein haben.
To je další věc ve které mu lžu.
Noch eine Sache, bei der ich ihn belüge.
Další věc co na tobě zbožňuju.
Eine weitere Sache, die ich an dir liebe.
Prostě další věc kterou skrýváš.
Nur eine weitere Sache, die du im Geheimen getan hast.
Další věc umožní nám to přehodnotit pořadí osnovy.
Noch etwas, es erlaubt uns den Lehrplan umzuordnen.
Další věc v které jsem se zmýlil.
Noch eine Sache, mit der ich heute falsch lag.
Další věc kterou nemůžeme vidět je lidský genom.
Eine weitere Sache, die wir nicht sehen können, ist das menschliche Genom.

Výsledek: 274, Čas: 0.0724

Viz také


další věc kterou
noch etwas , das eine weitere sache , die andere sache , die
to je další věc
ist eine andere sache ist noch so eine sache
další věc o které
andere sache die
tu věc
dieses ding sache
dobrá věc
gute sache etwas gutes gut so

S Synonyma "další věc"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc