DIVNEJ DO NĚMČINY

Překlad Divnej do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 262, Čas: 0.0789

Příklady použití Divnej ve větě a jejich překlady

Seltsam ( divné , zvláštní , divně )
Nepřipadá ti ten dům divnej.
Wirkt dieses Haus seltsam auf dich?
Nejsem divnej jsem pragmatik.
Ich bin nicht seltsam, ich bin pragmatisch.
Komisch ( divné , zvláštní , divně )
Já ti nevím táta je nějakej divnej. není nervózní.
Dad scheint etwas komisch, du weißt schon, nervös.
Divnej ten tučňák že jo.
Komisch, dieser Pinguin, nicht?
Merkwürdig ( divné , zvláštní , divně )
Mason je divnej od té doby co jsem ho poznal.
Mason war merkwürdig seit dem Tag, an dem ich ihn getroffen habe?
Divnej byl vždycky v paříži.
Merkwürdig war er schon immer, auch in Paris.
Když je tak divnej jak to že nosí tenisky.
Wenn der so schräg ist, wieso trägt er dann Nikes?
Srát na to. život je divnej ne.
Das Leben ist schräg, oder?
Všichni ostatní si mysleli že jsem divnej.
Alle anderen halten mich für verrückt.
Asi si pomyslíš že je divnej.
Du hältst ihn bestimmt für verrückt.- Vielleicht schon.
So
Nejsem ale mám divnej pocit.
Ich habe so ein Gefühl.
Rozhodla jsem se že do vegas nepojedu protože jsem měl divnej pocit.
Ich wollte nicht nach Vegas, ich hatte so ein Gefühl.
Jiné příklady vět
Celý tenhle večer je divnej.
Dieser ganze Abend ist seltsam.
Myslím že si myslí že jsem divnej.
Ich denke, sie hält mich für seltsam.
Ne je divnej.
Nein, er ist komisch.
Tak proto jsi tak divnej.
Darum bist du so komisch.
To je v pohodě. byl trochu divnej.
Er war ein wenig merkwürdig.
Je jen divnej.
Er ist bloß seltsam.
Divnej týpek.
Der Typ ist merkwürdig.
Je tak divnej.
Er ist so komisch.
Jsi no jsi divnej. ale polovina úspěšných lidí v hollywoodu je divných.
Sie sind vielleicht schräg, aber die Hälfte aller erfolgreichen Leute in Hollywood ist schräg.
Podívej tenhle víkend je hodně divnej.
Dieses Wochenende ist sehr seltsam.
Jo jsem divnej.
Ja, ich bin verrückt.
John říká že je tak trochu divnej.
Er sagt, er sei irgendwie merkwürdig.
Tenhle kluk je divnej.
Der Typ ist schräg.
To není divný ty seš divnej.
Ich bin nicht seltsam, du bist seltsam.
Byl to hrozně divnej kluk.
Das war ein sehr seltsamer Junge.
Někdy je totálně divnej.
Manchmal ist er total komisch.
Ten tvůj divnej zvyk nevybalit si je mi to jedno.
Deine seltsame Auspack-Angewohnheit, stört mich nicht.
Rico kámo mám divnej pocit.
Rico, Kumpel, ich habe so ein Gefühl.

Výsledek: 262, Čas: 0.0789

Viz také


je divnej
ist seltsam ist schwul ist ein komisches ist unheimlich
je tak divnej
ist so schräg drauf er ist so seltsam ist er so komisch
je to divnej
ist ein merkwürdiges das ist irgendwie komisch ist schon witzig er ist komisch

"Divnej" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc