DOKTORŮ DO NĚMČINY

Překlad Doktorů do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 268, Čas: 0.0976

Příklady použití Doktorů ve větě a jejich překlady

Doktoren ( doktoři , doktorů , lékaři )
Máš představu kolik doktorů srovnávací literatury běhá po týhle zemi shání práci.
Weißt du, wie viele Doktoren der vergleichenden Literaturwissenschaften in diesem Land arbeitslos sind?
Kolik doktorů je na téhle planetě.
Wie viele Doktoren hat dieser Planet?
Žádný z mých doktorů z těch ke kterým opravdu chodím by tohle nenapsal.
Kein Arzt, zu dem ich tatsächlich gehe, würde das schreiben.
Hrozně moc doktorů co.
Ich bin ein toller Arzt, was?
Jiné příklady vět
Je tu spousta doktorů kteří se o něho mohou postarat.
Es gibt viele Ärzte, die sich um ihn kümmern können.
Oběhneme pár doktorů.
Ein paar Ärzte besuchen,
Nepotřebuju být zpovídána od doktorů od policie ani od tebe.
Ich brauche keine Fragen von Ärzten, der Polizei oder dir.
Naší prací jako doktorů je zmírňovat utrpení.
Als Ärzte ist es unsere Aufgabe, Leiden zu lindern.
Lidé od doktorů očekávají že budou mít na vše odpověď.
Die Leute erwarten, dass Ärzte die Antworten auf alle Fragen haben.
Myslel jsem že doktorů je spousta.
Ich dachte, wir hätten mehrere Doktoren.
Podle jejích doktorů je její chování stabilizované.
Laut ihren Ärzten ist ihr Verhalten stabilisiert.
Ke kterému z těch skvělých doktorů jdete.
Zu welchem von den vielen, guten Doktoren geht ihr?
Už jsme byli u hromady doktorů.
Wir waren bei vielen Ärzten.
Byl u tuctu doktorů kteří mu řekli že je v pořádku.
Er hatte dutzende Ärzte, die ihm sagten, dass er okay ist.
To včetně doktorů veterinářů.
Die beinhaltet Tierärzte, Doktoren.
Viděl toho mnohem víc než... si většina doktorů umí představit.
Er hat mehr gesehen, als die meisten Ärzte sich nur vorstellen können.
Nejsem jeden z tvých doktorů.
Ich bin keiner von deinen Ärzten.
Který z doktorů má službu.
Wer ist der behandelnde arzt?
Proč nenecháme osm nebo deset jiných doktorů vyloučit ty nudný věci.
Warum lassen wir nicht acht oder zehn andere Ärzte den langweiligen Kram ausschließen?
Ale souhlasíte že empatie je u doktorů užitečná vlastnost.
Aber Sie stimmen mir zu, dass Empathie eine nützliche Qualität bei Ärzten ist?
Řekly jsme bez doktorů.
Wir sagten, kein Arzt.
Bojí se doktorů.
Er fürchtet sich vor Ärzten.
Vy jste jeden z jacobových doktorů.
Sind Sie Jacobs arzt?
Koupil jsem si nemocnici plnou doktorů.
Mir gehört ein Krankenhaus voller Ärzte.
Skvělé školy skvělé obchody spousta doktorů.
Gute Schulen, gute Einkaufsmöglichkeiten und viele Ärzte.
Byl jsem s tím u tří doktorů.
Ich war deshalb bei drei Ärzten.
Grayson gilbert byl jeden z nejlepších doktorů které kdy augustiniáni měli.
Grayson Gilbert war einer der besten Ärzte, die Augustine je hatte.
Obvykle nechodím na party doktorů chirurgů.
Ich gehe sonst nicht auf Partys mit Ärzten und Chirurgen.
Ten poslední je ten co ho přehlédlo 16 doktorů.
Das Letzte ist das, was die 16 Ärzte übersehen haben.
Nah byl jste u 16 doktorů.
Sie waren bei 16 Ärzten.

Výsledek: 268, Čas: 0.0976

Viz také


většina doktorů
meisten ärzte

S Synonyma "doktorů"


"Doktorů" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc