DOKTOR ŘÍKÁ DO NĚMČINY

Překlad Doktor Říká do Němčiny

Výsledek: 255, Čas: 0.0949

arzt sagt (72) der doktor sagt (20) doc sagt (11) der arzt meint (3) arzt sagte (5)

Příklady použití Doktor Říká ve větě a jejich překlady

Arzt sagt
Můj cholesterol je v hajzlu můj doktor říká že potřebuju víc cvičit.
Mein Cholesterin ist scheiße und mein Arzt sagt, ich muss mehr Cardio machen.
Můj doktor říká že stačí jednou za měsíc.
Mein Arzt sagt, nur einmal im Monat.
Doktor říká že za pár dnů budu smět domů.
Der Doktor sagt, ich darf in ein paar Tagen nach Hause.
Doktor říká že to můžeš zvládnout ne.
Der Doktor sagt, dass du es nicht packen kannst, richtig?
Der arzt sagte
Doktor říká že bys měl pro změnu jíst víc.
Der Arzt sagte, du sollst mehr essen.
Doktor říká že je to trauma.
Der Arzt sagte, sie hat ein Schädeltrauma.
Der arzt sagt
Doktor říká že je třeba se vrátit co nejdříve do normálu.
Der Arzt sagt, so schnell wie möglich zur Normalität zurück.
Doktor říká že máš otřes mozku.
Der Arzt sagt, du hast eine Gehirnerschütterung.
Jiné příklady vět
Doktor říká že červená je nešťastná barva.
Doc sagt, dass die Farbe Rot Pech bringt.
Doktor říká že se zotavuje rychleji než předpokládal.
Der Doktor sagt, sie erholt sich schneller als erwartet.
Doktor říká že jí moc času nezbývá.
Der Doktor sagt, sie hat nicht mehr lange.
Doktor říká že poprvé ho přijali před pěti měsíci.
Der Doktor sagt, vor 5 Monaten wurde er zum 1. Mal eingeliefert.
Doktor říká že máš cvičit.
Der Doktor sagt, du musst trainieren!
Doktor říká že budeš v pořádku.
Der Doktor sagt, alles wird wieder gut.
Doktor říká pár týdnů.
Der Doktor sagt noch ein paar Wochen.
Doktor říká že budeš v pořádku ale musíš zvolna.
Der Doktor sagt, alles wird gut, aber du musst es ruhig angehen.
Doktor říká tak tu ruku nezvedejte.
Der Doktor sagt:"Dann heben Sie den Arm eben nicht hoch.
Ale doktor říká že musíš odjet.
Aber der Doktor sagt, dass du weg musst.
Doktor říká že nemocným cestujícím je pořád hůř.
Der Doktor sagt, den Kranken geht es schlechter.
Doktor říká že jsem zdráv jako krab.
Der Doktor sagt, ich bin gesund.
Doktor říká že je mu moc špatně.
Der Doktor sagt, es gehe ihm nicht gut.
Doktor říká že to byl nejspíš rozzuřený medvěd.
Der Doktor sagt, dass er wahrscheinlich von einem Bär abgebissen wurde.
Doktor říká že je to zápal plic.
Der Doktor sagt, sie hat Lungenentzündung.
Doktor říká že tenhle krém by měl zabrat.
Der Doktor sagt, dass diese Salbe Wunder wirkt.
Doktor říká... že nemůžeme jít hlouběji přežít.
Die Ärzte sagen... wir überleben es nicht, wenn wir tiefer gehen.
Doktor říká ať mu nedávám čokoládový pečivo.
Der Arzt meint, er soll das nicht fressen.
Doktor říká pacientovi.
Sagt der Doktor zur Patientin.
Doktor říká že je bych měla pár dní ležet.
Der Arzt sagte es dauert ein paar Tage,
Doktor říká že jsi těhotná.
Der Arzt sagt, du seist schwanger.
Doktor říká že každý pacient je pro program životně důležitý.
Der Doc sagt, dass jeder Patient entscheidend ist für das Programm.

Výsledek: 255, Čas: 0.0949

Viz také


doktor říká že potřebuje
arzt sagt , sie braucht doc sagt , sie braucht arzt hat gesagt , er muss
doktor říká že je to
arzt sagt , es ist arzt sagte , sie hat der doktor sagt , sie hat
doktor říkal
arzt sagt arzt hat gesagt
je doktor
ist arzt ist der doctor ist der doktor
jste doktor
sind der arzt sind sie dr.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc