DOUTNÍK DO NĚMČINY

Překlad Doutník do Němčiny

Výsledek: 274, Čas: 0.0561

Příklady použití Doutník ve větě a jejich překlady

Zigarre ( doutník , cigaretu , cigáro )
Doutník joe.
Zigarre, Joe?
Žena je jenom žena ale dobrý doutník to je pokouřeníčko.
Eine Frau ist nur eine Frau,"aber eine gute Zigarre ist ein Rauch.
Eine zigarre ( doutník , cigaretu , cigáro )
Vem si doutník.
Nimm eine Zigarre.
Dej si doutník šílenče!
Nimm eine Zigarre, altes Haus!
Die zigarre ( doutník , cigaretu , cigáro )
Když se mnou mluvíš vyndej si doutník z pusy.
Nimm die Zigarre aus dem Mund, wenn du mit mir sprichst.
Ty nechceš vědět jestli najdeme ten doutník.
Möchtest du nicht dabeisein, wenn wir die Zigarre finden?
Jiné příklady vět
Doutník je dárek. šperk je dárek.
Zigarren sind Geschenke, Schmuckstücke sind Geschenke.
Suché martini kubánský doutník.
Martini trocken und eine kubanische Zigarre.
Tak se na ten tvůj doutník podíváme.
Zeig doch mal eine von deinen zigarren!
Vemte si jeho doutník.
Nehmen Sie seine Zigarre.
Jaký je můj doutník gay.
Wie ich sehe, magst du meine Zigarren.
Mimochodem ten doutník jsem vykouřil.
Übrigens, ich habe diese Zigarre geraucht.
Sedněte si vezměte si doutník.
Setzen Sie sich. Hier sind Zigarren.
Krátkej doutník.
Eine schmale Zigarre.
Dáš si doutník.
Magst du zigarren?
Komisař pokuřuje doutník.
Kommissare kauen auf Zigarren rum.
Můžu kouřit doutník v mojí chlapský jeskyni.
Kann ich in meinem heiligen Ort Zigarren rauchen?
Dala byste si doutník na uklidnění.
Hättest du gerne eine Zigarre zur Beruhigung?
Proč nevytáhnout doutník.
Verteile die Zigarren.
Za babku máš panáka doutník tanec s nádhernou nevěstou.
Für'nen dollar kriegst du einen Kurzen, eine Zigarre und einen Tanz mit der schönen Braut.
Potřebuji doutník.
Ich brauche eine Zigarre.
Dejte si doutník.
Nehmen Sie sich eine Zigarre.
Nabídni paulovi doutník.
Gib Paul eine Zigarre.
Johne dej mi doutník.
John, gib mir eine Zigarre.
Tohle je doutník.
Das ist eine Zigarre.
Dám si doutník.
Ich nehme eine Zigarre.
Dej tomu člověku doutník.
Gebt dem Mann eine Zigarre.
Tady vem si doutník.
Hier, nehmen Sie eine Zigarre.
Ten doutník.
Und die zigarre?
Ten doutník ovšem.
Die Zigarre natürlich.

Výsledek: 274, Čas: 0.0561

Viz také


dobrý doutník
eine gute zigarre

"Doutník" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc