DROBNÝ DO NĚMČINY

Překlad Drobný do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 262, Čas: 0.1288

Příklady použití Drobný ve větě a jejich překlady

Kleingeld ( drobný , čtvrťáky , drobáky )
Žádný drobný nemám kámo!
Ich habe kein Kleingeld, Mann!
Valentine rapoval za drobný když jsem ho potkal!
Valentine hat für Kleingeld gerappt, als ich ihn getroffen habe.
Wechselgeld ( drobné , zpátky , peníze )
drobný.
Mein wechselgeld!
Vaše drobný pane johnsone.
Ihr Wechselgeld, Mr Johnson.
Kleine ( malé , holka , malej )
Jakýkoliv drobný detail který by nám mohl pomoct.
Irgendwelche kleine Einzelheiten, die uns vielleicht helfen könnten?
Doufám že vás tento drobný incident neodradí od létání.
Ich hoffe, dieser kleine Vorfall hält Sie nicht vom Fliegen ab.
Zerquetschte
Tvůj kámoš prohrál 800 dolarů nějaký drobný.
Ihr Freund verlor $ 800 und ein paar Zerquetschte.
Dva na dva nějaký drobný.
Und ein paar Zerquetschte.
V podstatě jsem ušetřil všechny drobný z doby kdy jsem hrál v lize.
Ich habe so ziemliche meine ganzen Pennys aus den Tagen in der Major League aufgespart.
Nebudu počítat drobný s tvým zatraceným strýcem.
Ich zähle keine Pennys mit deinem blöden Onkel.
Jiné příklady vět
Takže... hádám že za tento drobný incident ztratíme pár bodů.
Dieser kleine Zwischenfall kostet uns wohl Punkte,
Jeden drobný problém.
Dieses kleine Problem.
Promiňte neměl byste drobný na jedno kafe.
Verzeihung, haben Sie Kleingeld für eine Tasse Kaffee?
Drobný rybolov pobřežní oblasti jsou prioritou.
Handwerkliche Fischereien und Küstenregionen sind Schwerpunkte.
Přiští drobný incident se odehraje v doncasteru. září.
Der nächste kleine Zwischenfall wird am 9. September in Doncaster stattfinden.
Jdi pro drobný kdyby to trvalo déle než tri minuty.
Hol Kleingeld, falls das hier länger als drei Minuten dauert.
Tady máte drobný.
Hier ist Ihr Wechselgeld.
Já si myslel že tohle děláte... podporujete drobný podnikání půjčkama.
Ich dachte, es wäre Ihr Job, kleine Geschäfte mit Darlehen zu unterstützen.
Jen jsem chtěl drobný.
Wollte nur Wechselgeld.
Mám drobný v autě.
Ich hab Kleingeld in meinem Wagen.
Drobný problém s tím být naživu je že tě teď můžu zabít.
Kleines Problem mit lebendig zu sein ich kann dich jetzt töten.
Skočím si pro drobný.
Ich hole mein Kleingeld.
Handrkuje se o jakýkoli drobný závazek vůči evropské unii.
Sie feilscht mit der Europäischen Union noch immer um jede kleine Verpflichtung.
Takže joan teď jsme na tom jak 20 milionů nějaký drobný.
Also, Joan, wieviel haben wir dann noch, 20 Millionen und ein paar zerquetschte?
Tady jsou další drobný.
Hier ist noch mehr Wechselgeld.
Ne půjdu s tebou jen čekám na drobný. je to osm liber.
Nein, ich komme mit, ich warte nur auf mein Wechselgeld. 8 Pfund.
Možná můžeme hrát o drobný.
Vielleicht setzen wir nur Pennys.
Já už nemám žádný další drobný.
Ich hab nichts Kleines mehr.
Holky já nemám drobný.
Ich habe kein Kleingeld.
Další drobný problém!
Ein weiterer kleiner Rückschlag!

Výsledek: 262, Čas: 0.1288

Viz také


drobný problém
kleines problem kleiner rückschlag
drobný rybolov
handwerkliche fischerei nichtindustrielle fischerei handwerkliche fischereien die handwerklich betriebene fischerei
máš drobný
dein wechselgeld hast du kleingeld kannst du hast du eine münze
drobný si nech
behalt den rest behalt das wechselgeld das restgeld kannst du behalten das wechselgeld können sie behalten rest kannst du behalten
drobný pobřežní rybolov
die handwerkliche küstenfischerei kleine küstenfischerei
je to jen drobný
ist nur eine kleine

"Drobný" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc