DRUHÁ STRANA DO NĚMČINY

Překlad Druhá Strana do Němčiny

Výsledek: 270, Čas: 0.1426

andere seite (78) andere partei (19) andere vertragspartei (13) die gegenseite (3) anderen seite (6) anderen vertragspartei (3)

Příklady použití Druhá Strana ve větě a jejich překlady

Andere seite
Druhá strana nalevo.
Andere Seite. Nach Links.
Druhá strana.
Andere Seite.
Die gegenseite
Nemůže ho druhá strana odmítnout.
Kann die Gegenseite ihn ablehnen?
Já nevím co nabízí druhá strana ona neví co nabízím já.
Ich weiß nicht, was die Gegenseite bietet. Sie weiß es nicht von mir.
Die andere seite
Druhá strana.
Druhá strana se rozpadá.
Die andere Seite zerfällt.
Die andere vertragspartei
Na žádost jedné strany poskytne druhá strana informace o jednotlivých případech veřejné podpory.
Auf Antrag einer Vertragspartei erteilt die andere Vertragspartei Auskunft über bestimmte Einzelfälle staatlicher Beihilfen.
Druhá strana poté do dvou měsíců ustanoví svého rozhodce.
Die andere Vertragspartei ist dann verpflichtet, binnen zwei Monaten ihren eigenen Schiedsrichter zu bestellen.
Die andere partei
Druhá strana se přišel.
Die andere Partei jetzt kam.
Někdy prostě nemůžeš kontrolovat kdy je druhá strana připravená.
Und du glaubst, du kannst kontrollieren, wann die andere Partei bereit ist?
Jiné příklady vět
Neexistuje druhá strana.
Es gibt keine andere Seite.
Druhá strana ho dostala.
Die Gegenseite hat ihn getroffen.
Druhá strana je na pokraji kolapsu.
Die andere Seite steht kurz vor dem Kollaps.
Druhá strana se hroutí všichni v ní včetně mě navždy zmizí.
Die andere Seite kollabiert und jeder in ihr, einschließlich mir, wird für immer verschwinden.
Druhá strana dělá totéž.
Und das tut die andere Seite auch.
Druhá strana však bohužel tak ochotná nebyla.
Bedauerlicherweise ist die andere Seite weniger bereitwillig.
Aby druhá strana uvěřila že je ten vzorec pravý.
Um der anderen Seite vorzutäuschen, dass die Formel echt ist.
Druhá strana je pryč.
Die andere Seite ist weg.
Druhá strana.
Die andere Seite.
Možná že jsme někde zabočili. nebo tohle je druhá strana budovy.
Vielleicht sind wir auf der anderen Seite des Gebäudes?
Na žádost jedné strany poskytne druhá strana informace o jednotlivých zvláštních případech státní podpory.
Auf Ersuchen einer Vertragspartei erteilt die andere Vertragspartei Auskunft über bestimmte Einzelfälle staatlicher Beihilfen.
Kapitola osmá druhá strana.
KAPITEL ACHT DIE ANDERE SEITE.
No víš druhá strana pokoje je stále dostupná.
Naja, weißt du, die andere Seite des Zimmers steht immer noch zu Verfügung.
To je přesně to co druhá strana chce.
Das ist genau das, was die andere Seite will.
Jedna strana nebo druhá strana.
Von der einen oder der anderen Seite.
Jakmile bude opona spuštěna druhá strana přestane existovat.
Sobald der Schleier weg ist, wird die andere Seite nicht mehr existieren.
Tato část lesů je mnohem lepší než nádvoří nebo druhá strana hradu.
Dieser Wald ist viel besser als der Innenhof oder die andere Seite der Burg.
Ani jedna strana konfliktu nemá zájem na tom aby druhá strana žila v míru.
Keine der Konfliktparteien ist an einem Frieden für die andere Partei interessiert.
Musíme se jen ujistit že to druhá strana uslyší.
Wir müssen nur dafür sorgen, dass die andere Seite es hört.
Teď druhá strana příběhu ala unsera juniora.
Mann auf Band Und jetzt Seite 2 der Geschichte von Al Unser, Jr.

Výsledek: 270, Čas: 0.1426

Viz také


že druhá strana
dass die andere vertragspartei dass die gegenseite dass die jeweils andere partei dass die andere seite
druhá otázka
zweite frage zweite punkt andere frage
druhá polovina
andere hälfte die zweite hälfte
druhá šance
zweite chance nächste chance
komunistická strana
kommunistische partei KP
dotčená strana
betroffene partei interessierten parteien
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc