DVA MILIONY DO NĚMČINY

Překlad Dva Miliony do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 273, Čas: 0.0669

zwei millionen (172) 2 millionen (43) 2 mio (5) zwei mio (3)

Příklady použití Dva Miliony ve větě a jejich překlady

V queensu jsou dva miliony lidí.
Queens hat zwei Millionen Einwohner.
Byly zasaženy více než dva miliony lidí.
Mehr als zwei Millionen Menschen sind betroffen.
2 millionen
Pozor všichni dva miliony dolarů tomu kdo najde šílence v zelené kapuci.
Alle herhören. 2 Millionen Dollar an jeden, der einen Verrückten in einem Kapuzenpulli findet.
V hrnci je skoro dva miliony dolarů.
Fast 2 Millionen Dollar sind im Spiel.
2 mio
Máme dva miliony euro.
Wir haben 2 Mio. Euro.
Zabil bys za dva miliony johna wicka.
Würdest du John Wick für 2 Mio. $ töten?
Jiné příklady vět
Třeba dva miliony.
Zwei Millionen vielleicht?
Dva miliony. on to zaplatí.
Zwei Millionen wird er bezahlen.
V iráku afghánistánu bojovaly přes dva miliony vojáků.
Über 2 Millionen Soldaten haben im Irak und in Afghanistan gekämpft.
Dva miliony toho dokážou v kolumbii dost.
2 Millionen führen ziemlich weit in Kolumbien.
Loni vypral sám jenom ze světové série dva miliony eh.
Letztes Jahr gewann er allein bei der World Series Millionen.
Zeptej jestli sehnat dva miliony.
Frag ihn, würde er es schaffen 2 Mio. auftreiben?
Že zemřely dva miliony nevinných lidí.
Dass 2 Millionen unschuldiger Menschen gestorben sind?
Dva miliony kelvinů.
Zwei Millionen Kelvin.
Victor měl dva miliony dolarů.
Victor hat zwei Millionen Dollar?
Za dva miliony dolarů.
Als Gegenwert für 2 Millionen Dollar.
Dva miliony izolovaných kironových cest.
Zwei Millionen isolierter Kiron-Pfade.
Jsou to dva miliony dolarů ale ti si toho nikdy nevšimnou.
Das wären 2 Millionen Dollar, aber denen wird es nie auffallen, dass sie weg sind.
Začínají dva miliony let temnoty.
Jetzt brechen 2 Millionen Jahre Finsternis an.
Dva miliony shlédnutí na youtube.
Zwei Millionen Klicks auf YouTube.
Protože jsem mu ukradl dva miliony.
Weil ich seine 2 Millionen gestohlen hab.
Dva miliony ďolíku.
Zwei Millionen Mäuse.
To jsou dva miliony dolarů.
Das sind zwei Millionen Dollar.
Řídím potravinovou banku co živí dva miliony dětí.
Ich leite eine karitative Organisation. Sie ernährt 2 Millionen Kinder.
Dva miliony rublů.
Zwei Millionen Rubel?
Komise může financovat naléhavá opatření částkou nepřesahující dva miliony eur.
Die Kommission kann Sofortmaßnahmen finanzieren, deren Mittelbedarf 2 Millionen EUR nicht überschreitet.
Komise může financovat naléhavá opatření částkou nepřesahující dva miliony eur.
Die Kommission kann Sofortmaßnahmen finanzieren, deren Mittelbedarf 2 Millionen EUR nicht überschreiten darf.
Dva miliony dolarů v dluhopisech na doručitele.
Zwei Millionen Dollar an Inhaberbonds.
Loni prodali v británii dva miliony alb.
Die haben in Großbritannien letztes Jahr 2 Millionen Alben verkauft.
Dva miliony dolarů.
Zwei Millionen Dollar?

Výsledek: 273, Čas: 0.0669

Slovo od slova překladem


dva
- zwei beiden

S Synonyma "dva miliony"


dva milióny

"Dva miliony" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc