ECHO DO NĚMČINY

Překlad Echo do Němčiny

Výsledek: 255, Čas: 1.0589

Příklady použití Echo ve větě a jejich překlady

Tipp ( tip , radu , nápovědu )
Přes echo od prostitutky.
Tipp einer Prostituierten... durch einen geheimen Informanten.
Dostal jsem echo.
Ich bekam'nen tipp.
Gewarnt ( varoval , varování , upozorněni )
Jen jsem dal starýmu kámošovi echo.
Ich habe nur einen alten Freund gewarnt.
Kurva utíkaj. někdo jim dal echo.
Verdammt sie hauen ab, jemand hat sie gewarnt.
Potřebuju seznam všech produktů echo v aktivní populaci.
Stellen Sie mir eine Liste von allen Echos unter den Bewohnern zusammen.
Výchylky má generace echo všechny další.
Wir sehen dieselben neuralen Muster in allen Echos plus den folgenden Generationen.
Hinweise
echo našim hlavním sázkařům takže vědí kdo vyhraje.
Und er gibt unseren großen Kunden Hinweise, sodass sie wissen, wer gewinnen wird.
Ty mi ani nemůžeš hodit echo že se něco semele.
Konntest du mir keinen Hinweis geben, dass diese Scheiße passieren wird?
Den tipp
Dostali jsme echo od špatně placenýho úředníka.
Wir haben den Tipp von einem unterbezahlten Beamten bekommen.
Víte ... někdo si dal tu práci aby dal echo policajtům.
Ich... ähm... würde lieber wissen, wer der Polizei den Tipp gegeben hat.
Jiné příklady vět
Echo poslouchej mě.
Echo, hör mir zu.
K potvrzení jícnové echo.
Transösophageales Echo zur Bestätigung.
Echo co tady děláš.
Echo, was tust du hier?
Echo kde kruci jsi.
Echo, wo zur Hölle bist du?
Echo jdeš pozdě.
Echo, du kommst zu spät.
Charlie echo india proveďte okamžitě.
Charlie, Echo, India, sofort ausführen.
Šéfredaktorka broadchurch echo.
Die Herausgeberin des Broadchurch Echos.
Nech ji jít echo.
Lass sie gehen, Echo.
Jsem olly stevens broadchurch echo.
Olly Stevens, Broadchurch Echo.
Z broadchurch echo.
Vom Broadchurch Echo.
Veliteli zde echo dva.
Kommandant, hier Echo Zwei.
Rozumím echo dva.
Roger, Echo Zwei.
Clyde to je echo.
Clyde, das ist Echo.
Doporučení od echo nest.
Empfehlungen von Echo Nest.
Protože echo já se taky bojím.
Weil ich auch Angst habe, Echo.
Udělejte transesophageální echo.
Machen Sie ein transösophageales Echo.
Je to lepší než echo.
Besser als Echo.
Jeho poslední známá adresa je v echo parku v alvaradu.
Seine letzte bekannte Adresse ist in Echo Park an der Alvarado.
Proveď echo na potvrzení.
Machen Sie ein Echo, um es zu bestätigen.
Někdo o tom zátahu možná dostal echo.
Er bekam vielleicht einen Tipp wegen der Razzia.

Výsledek: 255, Čas: 1.0589

"Echo" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc