ERICA DO NĚMČINY

Překlad Erica do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 274, Čas: 0.0764

Příklady použití Erica ve větě a jejich překlady

Eric ( eric , ericu , erica )
Erica už znáš že.
Du kennst Eric schon, richtig?
Názory erica chamberse těžko přehlédnete.
Eric Chambers Ansichten sind kaum zu übersehen.
Byl jsem u erica doma tu noc kdy umřel.
Ich war in Erics Wohnung, in der Nacht als er starb.
Osud detektiva hoffmana je spojený s přežitím erica.
Detective Hoffmans Schicksal ist an Erics Überleben gebunden.
Jiné příklady vět
Erica kravidová zmáčkla spoušť.
Erica Kravid hat abgedrückt.
Viděl někdo erica.
Hat jemand Eric gesehen?
Protože erica má pořád tommyho.
Weil Erica immer noch Tommy hat.
Erica kravidová tě uvěznila.
Erica Kravid hat dich eingesperrt.
Viděla jsem možnost jak erica zachránit tak jsem ji využila.
Ich sah eine Möglichkeit, Eric zu retten, also habe ich sie ergriffen.
Protože pro erica bych udělala cokoliv.
Weil ich für Eric alles machen würde.
Má matka je erica kravidová výkonná ředitelka renautas.
Meine Mutter ist Erica Kravid, CEO von Renautas.
Erica je moje rodina.
Erica ist meine Familie.
Ty mít erica skvělého za přítele.
Du hast Eric den großen als Freund.
Erica hahnová... první den.
Erica Hahn- Erster Tag.
Zachránili jste erica.
Ihr habt Eric gerettet.
Opravdu si myslíte že erica zabila sestřičku laurie.
Denken Sie tatsächlich Erica hätte Schwester Laurie umgebracht?
Máš strach o erica.
Du machst dir Sorgen um Eric.
Vsadím se že erica by to neuměla.
Ich wette Erica kann es nicht.
Mám pro tebe vzkaz od erica northmana.
Ich habe eine Nachricht für dich von Eric Northman.
Erica měla pravdu.
Erica hatte recht.
Zní to jak titul od erica satie.
Tönt wie ein Titel von Eric Satie.
Erica ví všechno.
Erica weiß alles.
Jak dobře jste znala erica jacobse.
Wie gut kennen Sie Eric Jacobs?
Když mi řekli že erica v mém studiu zabili já.
Als sie mir sagten, dass Eric in meinem Atelier getötet wurde.
Tady je erica bainová. poslouchali jste hovory z ulice na stanici WNKW.
Hier ist Erica Bain und Sie hörten Streifzüge auf WNKW.
Má rodina půjde do budoucnosti nebo erica nikdy nepozná své vnouče.
Meine Familie geht in die Zukunft, oder Erica trifft nie ihr Enkelkind.
Kde jste byla když erica zabili.
Wo waren Sie, als Eric umgebracht wurde?
To bude práce pro erica.
Das ist ein Job für Eric.
Ahoj tady erica.
Hallo, hier ist Erica.
Ne... já jsem erica elsyna dcera.
Nein. Ich bin... Elsys Tochter, Erica.

Výsledek: 274, Čas: 0.0764

Viz také


je erica
ist erica

"Erica" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc