ESTHER DO NĚMČINY

Překlad Esther do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 259, Čas: 0.067

Příklady použití Esther ve větě a jejich překlady

Esthers
Jsem malá sestra esther.
Ich bin Esthers kleine Schwester.
Před dvěma měsící našel esther otec bohatého římana k jejímu sňatku.
Vor zwei Monaten suchte Esthers Vater ihr einen reichen Römer zur Heirat aus.
Jiné příklady vět
Esther mě zamkla venku.
Esther hat mich ausgesperrt.
Esther je na to moc chytrá.
Esther ist dafür zu schlau.
Jako esther blodgettovou.
Wie Esther Blodgett.
Esther je silnější než cokoliv co jsem kdy viděl.
Esther ist mächtiger als alles, was ich je gesehen habe.
Esther je přesně tam kde má být.
Esther ist genau da, wo sie sein muss.
Ale esther chtěla aby sis vzal friedu.
Esther wollte aber, dass du Frieda heiratest.
Esther chtěla abych si vzal friedu.
Esther wollte, dass ich Frieda heirate?
Esther je úžasná.
Esther ist unglaublich!
Esther jsem tvým doktorem už 20 let.
Esther, ich bin schon seit 20 Jahren Ihr Arzt.
Esther kolik máme času.
Esther, wie viel Zeit haben wir?
Esther ji možná shodila.
Esther hat sie vielleicht geschubst.
Já za esther nemluvím.
Ich spreche nicht für Esther.
Věřím ti ale láska je to co esther pomátlo.
Ich glaube dir, aber Liebe ist das, was Esther verdreht.
Je to domluvené esther.
Es ist soweit, Esther.
Kolik ti bylo když sis vzal esther.
Wie alt warst du, als du Esther geheiratet hast?
Ty malé úzké pro esther.
Das Etuikleid für Esther.
Tady máš esther rachael.
Bitteschön, Esther Rachael.
Dobrý den slečno esther.
Morgen Miss Esther.
Ahoj max já jsem esther.
Hallo Max, ich bin Esther.
Holky myslíš esther.
Die Mädchen? Du meinst Esther.
Esther nikdy nespadla pod.
Esthers fiel nie unter...- 42.
Kdybychom začli esther léčit prednisonem.
Hätten wir Esther Prednison gegeben.
Esther nebyla v porovnání s dahliou nic.
Ester war nichts im Vergleich zu Dahlia.
Esther chtěla opustit své tělo tak se jí to podařilo.
Esthers Wunsch, ihren Körper zu verlassen, hat sich erfüllt.
Děti esther nejsou littovi!
Esthers Kinder sind keine Litts!
Esther se to nějak povedlo. ta šalvěj jí pořád doutnala.
Als Esther es gemacht hat, ließ sie den Salbei brennen.
To rozhodnutí záleželo na esther.
Es war Esthers Entscheidung.
Můj instinkt mi říká že v minulosti esther není žádný hluboce zakořeněný problém.
Mein Instinkt sagt mir, dass es in Esthers Vergangenheit kein ernstes problem gibt.

Výsledek: 259, Čas: 0.067

S Synonyma "esther"


"Esther" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc