EXILU DO NĚMČINY

Překlad Exilu do Němčiny

Výsledek: 258, Čas: 0.0837

exil (119) exils (6)

Příklady použití Exilu ve větě a jejich překlady

Exil ( exilu , vyhnanství , exilem )
Je to princezna v exilu která se chce vrátit zpět do sedmi království.
Sie ist eine Prinzessin im Exil und kehrt in die Sieben Königreiche zurück.
Sedíte si tu v exilu sníte o triumfálním návratu.
Sie sitzen hier im exil und träumen von einer glorreichen Rückkehr.
Dem exil ( exilu , vyhnanství , exilem )
Unikli jsme doživotnímu exilu na ceti alpha.
Wir sind dem Exil auf Ceti Alpha 5 entkommen.
Jsem potěšen,že se ti v exilu vede tak mizerně.
Ich bin froh, dass Sie sich so schlecht mit dem Exil abfinden.
Jiné příklady vět
V důsledku tohoto nuceného exilu ztrácejí tyto země podstatnou část svých lidských zdrojů.
Aufgrund dieses erzwungenen Exils verlieren diese Länder einen wesentlichen Teil ihrer Humanressourcen.
Žil tady v exilu pod falešným jménem po všechny ty roky.
Er lebte hier im Exil unter falschen Namen für all die Jahre.
Roberto byl s ostatními odsouzen k ročnímu exilu.
Roberto wurde mit vielen anderen zu einem Jahr Exil verurteilt.
Maova smrt umožnila návrt tengsiao-pchinga z nemilosti vnitřního exilu.
Maos Tod ermöglichte Deng Xiaoping die Rückkehr aus Ungnade und internem Exil.
Král v exilu světová premiéra!
Ein König im Exil- Weltpremiere.
Bolest z exilu ulic tvého města.
Des Exils ln den Strassen Deiner Stadt.
Já myslel že jsi v exilu.
Ich dachte, du wärst im Exil.
Afghánský princ v exilu.
Afghanischer Prinz im Exil.
Od té doby žije v exilu tady.
Seitdem lebt er hier im Exil.
Řekl jsem mu že hovoří jako karel marx v exilu.
Ich habe ihm gesagt:"Sie reden wie Karl Marx im Exil.
Hovořil jsem s vůdcem FLN v exilu.
Ich sprach mit einem Führer der Befreiungsfront im Exil.
Miliony dalších utekly do exilu.
Weitere Millionen flüchteten ins Exil.
Nechce skončit v exilu jako snowden.
Er will nicht wie Snowden im Exil enden.
Poslali ho do exilu vy to dobře víte.
Man hat ihn ins Exil geschickt, und Sie wissen Bescheid.
Seznam rozhořčených íránců v exilu je dlouhý.
Die Liste mit aufgebrachten im Exil lebender Iraner ist lang.
Jako poslední gesto protestu spolu s lodí zmizli do dobrovolného exilu.
Und als letzten Protestakt verschwanden sie ins exil.
Existují historky o vlkodlacích v exilu o táborech.
Es gibt Geschichten, über verbannte Werwölfe.
Jak je v exilu.
Wie ist es im exil?
Udělal byste dobře kdybyste si pamatoval že jste se vrátil z exilu.
Ihr tätet gut daran zu bedenken, dass Ihr gerade erst aus dem Exil zurück seid.
Měli bychom poslat do exilu v ráji jeho.
Wir sollten ihn ins Exil schicken.
Bakhaita před válkou. takže jsem v exilu v téhle poušti.
Daher wurde ich in diese Wüste hier ins Exil geschickt.
Prokletí v exilu!
Verdammt und vertrieben!
Třetí měsíc exilu na vulkanu.
Dritter Monat auf Vulkan im Exil.
Zmizel jsem v exilu.
Ich wollte für immer ins Exil gehen.
Žiju ve francii v politickém exilu.
Lebt in Frankreich als politischer Flüchtling.
Nejspíš tu byl v exilu.
Es war im Sommer. Er muss auf der Flucht gewesen sein.

Výsledek: 258, Čas: 0.0837

"Exilu" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc