FÚZE DO NĚMČINY

Překlad Fúze do Němčiny

Výsledek: 274, Čas: 0.0987

Příklady použití Fúze ve větě a jejich překlady

Fusion ( fúze , fúzi , sloučení )
Řízená termonukleární fúze včetně mnohostranných projektů;
Kontrollierte thermonukleare Fusion einschließlich multilateraler Projekte;
Fúze tohoto druhu z nás udělá jednu z největších firem finančního sektoru na východním pobřeží.
Durch eine derartige Fusion werden wir zu einem der größten Finanzdienstleister an der Ostküste.
Verschmelzung ( fúze , splynutí , spojení )
Fúze akciových společností kodifikované znění.
Verschmelzung von Aktiengesellschaften kodifizierte Fassung.
Založení SE prostřednictvím fúze.
Gründung einer SE durch Verschmelzung.
Zusammenschluss ( spojení , fúze , seskupení )
Obří fúze odměna velká výhoda.
Riesiger Zusammenschluss, Honorarbasis und gigantischer Gewinn.
Tobě ta fúze opravdu vadí.
Sie hassen diesen Zusammenschluss wirklich so sehr.
Der verschmelzung ( spojení , fúze , seskupení )
Přezkoumání fúze.
Kontrolle der Verschmelzung.
Zápis fúze.
Eintragung der Verschmelzung.
Jiné příklady vět
Celá ta fúze je špatně.
Diese ganze Fusion ist falsch.
Tato fúze se uskuteční.
Diese Fusion wird stattfinden.
Fúze inicializována.
Kernfusion ist eingeleitet.
Budu potřebovat aby byla fúze unidacu dokončena do konce týdne.
Ich will, dass die Unidac Fusion bis Ende der Woche abgeschlossen ist.
Pravdou je že fúze jsou nuda jasné.
Es ist nun mal so, dass Fusionen langweilig sind, okay?
Fúze už prodělal čtyři nám jde o dlouhodobé řešení.
Er hatte bereits vier Verschmelzungen,... und deshalb wählen wir die langfristige Lösung.
Výzkum vznícení fúze experiment věda transmutace původní RNA molekulární struktury.
Fusion ignition research experiment and science"of transmutation originating RNA and molecular structures.
Povinná pro přeshraniční fúze povinná pro fúze.
Obligatorisch für grenzüberschrei ­ tende Fusionen Obligatorisch für Fusionen.
Předmět fúze společností suez gaz de france.
Betrifft: Fusion von Suez und Gaz de France.
Povinná pro fúze.
Obligatorisch für Fusionen.
Povinné pro přeshraniční fúze.
Submerger Obligatorisch für grenzüberschreitende Fusionen.
Je to fúze.
Das ist Fusion.
Je to asijská fúze.
Dies ist asiatische Fusion.
Povinné pro fúze.
Obligatorisch für Fusionen.
Jaderné štěpení jaderná syntéza fúze.
Kernenergie- Kernspaltung(Fission) und Kernverschmelzung Fusion.
Povinné pro přeshraniční fúze.
Obligatorisch für grenzüberschreitende Fusionen.
Jaderná energie jaderné štěpení jaderná syntéza fúze.
Kernenergie- Kernspaltung(Fission) und Kernverschmelzung Fusion.
To je studená fúze.
Das ist kalte Fusion.
Tahle pitomá fúze.
Diese dämliche Fusion.
Fúze různých subjektů nezbavuje účastníky fúze jejich závazků vyplývajících z vnitrostátních zásad ochrany údajů.
Ein Zusammenschluss unterschiedlicher Unternehmen befreit die Fusionsparteien nicht von ihren Pflichten gemäß den nationalen Datenschutzgrundsätzen.
Fúze je kompletní.
Die Fusion ist vollendet.
Důsledky fúze.
Auswirkungen der Verschmelzung.

Výsledek: 274, Čas: 0.0987

Viz také


přeshraniční fúze
grenzüberschreitenden fusion ­ schreitenden fusion
fúze při níž
eine verschmelzung , bei der verschmelzung , bei der ein in
řízené termonukleární fúze
der kontrollierten kernfusion der kontrollierten thermonuklearen fusion

"Fúze" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc