FANTASTICKÝ DO NĚMČINY

Překlad Fantastický do Němčiny

Výsledek: 268, Čas: 0.1993

Příklady použití Fantastický ve větě a jejich překlady

Fantastisch ( úžasné , fantastické , skvělý )
Bylo to fantastický jimmy.
Es war fantastisch, Jimmy!
Díky bylo to fantastický.
Das war fantastisch. Vielen Dank.
Toll ( skvělé , skvěle , úžasný )
Není to fantastický že jsme teď všichni lepší.
Ist doch toll, dass wir alle bessere Menschen wurden!
To je fantastický.
Das ist toll!
Phantastisch ( fantastické , úžasný , skvělý )
Je fantastický.
Sie sind phantastisch!
Pane bože to je fantastický.
Oh mein Gott, das so phantastisch!
Großartig ( skvělé , úžasné , skvěle )
Jsi fantastický!
Du bist Großartig.
Zamkněte dveře byl jste fantastický!
Schließ die Tür ab. Du warst großartig! Wir sind frei!
Unglaublich ( úžasné , neuvěřitelně , neuvěřitelné )
Je fantastický vaše veličenstvo.
Er ist unglaublich, Euer Majestät.
Bože irák je fantastický.
Oh, Gott, der Irak ist unglaublich.
Wunderbar ( úžasné , skvělé , báječné )
Byls fantastický!
Du warst wunderbar!
Váš oběd bude fantastický.
Ihr Lunch wird wunderbar.
Jiné příklady vět
To je fantastický zlato.
Das ist fantastisch, Süße.
Teda to bylo fantastický.
Wow, das war fantastisch.
Je fantastický.
Er ist toll.
To si myslím. její rodiče jsou fantastický.
Und ihre Eltern sind toll.
Lidi říkám vám jestli ted mosby nebude fantastický vyhoďte mě.
Leute, ich sage euch: Wenn Ted Mosby nicht fantastisch ist, feuert mich.
To je fantastický.
Oh das ist phantastisch.
Hezky to je fantastický.
Wow, das ist toll.
Markusi díky za píseň byl jsi fantastický.
Marcus, danke. Für das Lied. Du warst großartig.
Byls fantastický!
Du warst phantastisch!
Je to fantastický.
Es ist fantastisch.
Tu noc to bylo fantastický.
Die Schwingung in dieser Nacht war unglaublich.
To je fantastický.
Es ist phantastisch.
To je fantastický.
Das ist großartig.
Je to fantastický.
Das ist fantastisch.
Fantastický výhled.
Fantastische Aussicht.
Je fantastický.
Sie ist phantastisch!
No není to fantastický.
Ist das nicht wunderbar?
To je fantastický.
Sie sind fantastisch.

Výsledek: 268, Čas: 0.1993

Viz také


fantastický nápad
fantastische idee tolle idee phantastische idee
je to fantastický
ist fantastisch ist eine großartige

"Fantastický" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc