FARMA DO NĚMČINY

Překlad Farma do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 257, Čas: 0.2507

Příklady použití Farma ve větě a jejich překlady

Farm ( farmu , statku , farm )
Moje farma moje stodola moje rozhodnutí.
Meine Farm, meine Scheune, meine Entscheidung.
Lucasova farma je na opačným konci!
Lucas' Farm ist auf der anderen Stadtseite.
Hof ( dvoře , farmě , statek )
Další roky naše farma zažila více narození než úmrtí.
Unser Hof sah in den folgenden Jahren mehr Menschen auf die Welt kommen als sterben.
Podle mě to není o moc lepší než vaše bývalá farma.
Dieser Hof ist nicht schöner als Ihr alter.
Die farm ( dvoře , farmě , statek )
Farma mého bratra.
Die Farm meines Bruders.
Farma není rodina my jsme rodina.
Die Farm ist nicht die Familie, das sind wir.
Jiné příklady vět
Tohle znamená farma. farmáři.
Das heißt"bauernhof". die bauern,
Tohle je skutečná farma.
Diese Farm gibt es wirklich.
Tahle farma to zní pěkně.
Diese Farm klingt ganz nett.
Ale jeho farma je úplně na dně.
Aber sein Hof ist runtergekommen.
Podívej naše farma.
Schau. Unser Hof.
Moje farma se už tři dny nerozrůstá.
Meine Farm ist seit 3 Tagen nicht mehr expandiert!
Farma zvířat.
Farm der Tiere"?
Není tam žádná farma.
Es gibt keinen hof!
To je vaše farma.
ISABELLE: Ist das Euer hof?
Talbotova farma je zabezpečená.
Die Talbot Farm ist gesichert.
To nebyla moje farma.
Es war nicht meine Farm.
Tohle je jeho farma.
Dies ist seine Farm.
To není skutečná farma.
Das ist keine echte Farm.
Jak jsi věděl kde byla ta farma.
Woher wusstest du, wo diese Farm stand?
Byla to pěkná farma.
Das war eine schöne Farm.
Ta farma je plná levandulí.
Es ist eine ganze Farm voller Lavendel.
Vypadá to jako stará farma za městem.
Sieht aus wie eine alte Farm außerhalb der Stadt.
Pěkná farma.
Hübsche Farm.
Farma vypadají úžasně,janet.
Der Hof sieht toll aus, Janet.
Farma konec světa.
Zum Hof"am ende der Welt"?
Farma je krásné místo.
Der Bauernhof ist ein wunderschöner Ort.
Beal na blath. farma nalevo na bandonské straně.
Béal nam Bláth, dort steht ein Hof, links vom Bandon.
Je to taková malá farma s malými židličkami dobrým zrakem.
Da sind so kleine Farmen, sehr kleine Stühle, und sehr gute Sehkraft.
Ne! ne ne ne opravdu je tu farma.
Nein, nein, nein, es gibt wirklich einen Bauernhof.

Výsledek: 257, Čas: 0.2507

Viz také


stará farma
old maple farms alte farm
je farma
ist eine farm farm sein ist der hof
vaše farma
ihre farm euer hof
celá farma
die gesamte farm die ganze farm eine verdammte farm
rybí farma
eine fischaufzucht eine fischfarm

"Farma" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc