FINN DO NĚMČINY

Překlad Finn do Němčiny

Výsledek: 275, Čas: 0.0883

Příklady použití Finn ve větě a jejich překlady

Finn und
Když finn kol zmizeli potřebovala jsem nového spojence.
Als Finn und Kol verschwunden waren, brauchte ich einen neuen Verbündeten.
Finn já tvoříme pár už nějakou dobu.
Finn und ich sind seit Längerem ein Paar.
Jiné příklady vět
Finn dostane všechno.
Finn hat alles.
Finn není táta.
Finn ist nicht der Vater.
Finn je hodný kluk.
Finn ist ein guter Junge.
Věděla ji že její přítel finn collins byl jedním ze stovky.
Wussten Sie, dass Ihr Freund Finn Collins einer von den Hundert war?
Finn je můj kámoš.
Finn ist mein Freund.
Ne ne finn je jeho příjmení.
Nein. Finn ist sein Nachname.
Řekl ji finn.
Finn hat das gesagt.
Ne finn má pravdu.
Nein. Finn hat recht.
Finn mi toho o tobě tolik vyprávěl.
Finn hat mir alles von dir erzählt.
Finn mcmissile ale ty jsi mrtvý!
Finn McMissile! Du bist doch tot!
Finn walden byl jedním z nich syn viceprezidenta.
Finn Walden war einer von ihn, der Sohn des Vizepräsidenten.
Finn začneme tři sekundy.
Finn, wir beginnen mit drei Sekunden.
Finn domluvil setkání se zemšťany.
Finn hat ein Treffen mit den Erdlingen vereinbart.
Není divu že nás finn nenávidí.
Kein Wunder, dass Finn uns hasst.
Jediný koho bych ušetřil by byl váš malý bratr finn.
Der einzige, der verschont bliebe... wäre Ihr kleiner Bruder Finn.
Okay hele finn má skvělý hlas.
Okay, hören Sie! Finn hat eine super Stimme.
Finn má možná pravdu.
Vielleicht hat Finn Recht.
To je můj syn. finn.
Das ist mein Sohn, Finn.
Lelande tady finn.
Leland, hier Finn.
Víš jako když ti finn dal ten náhrdelník.
Weißt du, wie, als Finn dir diese Halskette gab.
Clarke finn tě neochrání.
Clarke und Finn können dich nicht retten.
Finn od začátku spolupracoval s robinovem.
Finn hat von Anfang an mit Robinov zusammengearbeitet.
Jestli je to finn brácho máš zase plnou hlasovo schránku!
Und wenn das Finn ist, Alter, deine Mailbox ist mal wieder voll.
Finn s tím souhlasí.
Ist Finn einverstanden?
Já jsem finn tohle je artie.
Mein Name ist Finn. Das hier ist Artie.
Finn rudy říkali že budou v baru dnes takže.
Finn und Rudy haben gesagt das Sie später in die Bar gehen, also.
Myslíš že to finn jasper nezvládnou.
Du glaubst nicht, dass Finn und Jasper es hinbekommen werden.
Ty finn jste pro ně hračky.
Du und Finn, ihr seid nur Spielzeug für die.

Výsledek: 275, Čas: 0.0883

"Finn" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc