FLASH DO NĚMČINY

Překlad Flash do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 274, Čas: 0.1385

flash (190) rote blitz (13) flush (4)

Příklady použití Flash ve větě a jejich překlady

Der rote blitz
Páni flash.
Oh, der rote Blitz.
Flash v mém hotelovém pokoji.
Der rote Blitz in meinem Hotelzimmer?
Jiné příklady vět
Flash gordon minulý týden ochránil královnu čarodějek azuru před útokem skřetů.
Letzte Woche verteidigte Flash Gordon die Hexenkönigin Azura vor dem Angriff der Todeszwerge.
To by si flash měl pospíšit.
Dann sollte Flash sich besser beeilen.
Je to pánsko-dámský večírek tenhle flash běhá sólo.
Es ist eine"Jungs/Mädchen"-Party, dieser"rote blitz" rennt alleine.
Na tvou počest královská flash.
Dir zu Ehren, ein Royal Flush.
Flash nezvěstný. zmizel během krize.
Flash wird vermisst, verschwindet in Krise.
Už žádný flash.
Kein Flash mehr!
Ale věř mi flash má všechno pod kontrolou.
Aber glaube mir, Flash hat alles unter Kontrolle.
Flash zloděj.
Flash ein Dieb?
Já nejsem tony jsem flash.
Ich bin nicht Tony, ich bin Flash.
Už nechci být flash.
Ich will nicht mehr Flash sein.
To mně říkali flash.
Man nannte mich Flash.
To byl flash.
Das war Flash.
Protože můj bratr je flash.
Weil mein Bruder Flash ist?
Spíš kid flash.
Eher Kid Flash.
Je to flash.
Er ist Flash.
Já jsem flash.
Ich bin Flash.
Nikomu neřekl že je barry flash.
Er hat niemandem erzählt, dass Barry Flash ist.
Myslím že jsi teď oficiálně kid flash.
Ich denke, du bist jetzt offiziell Kid Flash.
Jsem já pravý flash.
Bin ich der echte flash.
Jak jsem ti od začátku říkal já jsem flash budoucnosti.
Wie ich dir schon von Anfang an sagte... ich bin der zukünftige Flash.
Chci být flash.
Ich will ein Flash sein.
Kimmel čeká na pikovou flash.
Kimmel geht auf einen Flush. Pik.
Takže po tom všem nebyl flash zabit.
Also ist der rote Blitz gar nicht gestorben.
Flash byl jenom člověk.
Der rote Blitz war nur ein Mensch.
Vážně jsi flash.
Bist du wirklich der rote blitz?
Někdo mi kdysi řekl že může být flash za pár let zapomenut.
Jemand hat mal gesagt, der rote Blitz würde schnell in Vergessenheit geraten.
Flash by určitě vyhrál protože umí provibrovat zdmi.
Der Rote Blitz würde gewinnen, weil er durch Mauern und Ähnliches dringt. Oh, Vibration!
Flash je ubožák.
Der Rote Blitz ist erbärmlich.

Výsledek: 274, Čas: 0.1385

Viz také


týmu flash
team flash
ten flash disk
stick den flashdrive diesen usb-stick
že jsi flash
dass du flash bist dass du der rote blitz bist

S Synonyma "flash"


"Flash" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc