FRONTĚ DO NĚMČINY

Překlad Frontě do Němčiny

Výsledek: 262, Čas: 0.0895

Příklady použití Frontě ve větě a jejich překlady

Front ( frontě , linii , bojišti )
To je na finanční frontě cameronův nejlepší argument.
An der finanziellen Front ist das Camerons bestes Argument.
Pohybujeme se vpřed po 000 mil dlouhé frontě.
Die 8000 km lange Front bewegt sich vorwärts.
Schlange ( had , fronta , řadě )
Viděla jsem ty samý lidi v tý samý frontě na to samý kuře.
Ich sah die gleichen Leute in der gleichen Schlange wegen dem gleichen Hühnchen.
Teď jsme první ve frontě na taxík. přirozenej výběr.
Jetzt stehen wir am Anfang der Taxi- Schlange, die Stärksten überleben!
Anstehen ( frontě )
Znáš zlaté pravidlo etiky čekání ve frontě.
Ihr kennt die goldene Regel, beim Anstehen.
Jsem moc slabá na to abych stála ve frontě.
Ich bin zu schwach zum Anstehen.
Der schlange ( frontě )
Byl bych jediný člověk ve frontě přihlášení na zkoušku.
Ich wäre der einzige Mensch in der Schlange, der eine Anmeldung zur Prüfung vornimmt.
Čekají ve frontě aby se ujistili že je doopravdy mrtvý.
Sie warten in der Schlange, um sicherzugehen, dass er wirklich tot ist.
Der front ( frontě )
Dokonce thomas je na frontě u zdravotní jednotky.
Selbst Thomas ist an der Front bei den Medizinern.
Na frontě potřebují chléb!
An der Front brauchen sie Brot!
Jiné příklady vět
Byl to ten nejkrvavější den války na západní frontě.
Es war der blutigste Tag des Krieges an der westlichen Front.
Evropská strategie je v troskách nejen na transatlantické frontě.
Die europäische Strategie ist ein Scherbenhaufen- und nicht nur auf der transatlantischen Front.
Protože jejich manželové stáli ve frontě.
Ihre Männer standen Schlange.
Sloužili jsme spolu na ukrajinské frontě.
Ich habe sie wiedergesehen. Wir waren zusammen an der ukrainischen Front.
Byl jste na ruské frontě... 17 krát.
Sie sind an die russische Front... Siebzehn Mal.
Na politické frontě.
Und an der politischen Front.
Rusové prorazili na široké frontě.
Die Russen sind durchgebrochen, auf breiter Front.
Chceš být první ve frontě na nový film justina biebera.
Willst du die erste in der Schlange sein, um Justin Biebers neuen Film zu sehen?
Přesunout torrent ve frontě dolů.
Einen Torrent in der Warteschlange nach unten verschieben.
Zkolaboval ve frontě v AP.
Er ist in der Schlange im A+P zusammengebrochen.
Je na frontě pane.
Er ist an der Front, Majestät.
Nasnážim čekání ve frontě na smrt!
Ich hasse es, in der Schlange aufs Sterben zu warten.
Někdo ve frontě musel poznat krále.
Jemand in der Schlange muss den König erkannt haben.
Potřebují mě na frontě.
Ich muss an die Front.
Ta stála ve frontě přede mnou.
Sie stand vor mir in der Schlange.
Jsem prostě jen osamělá co je můj muž na frontě.
Ich bin halt so einsam, seit mein Mann an der Front ist.
Byl jsem dva roky na frontě.
Ich war zwei Jahre an der Front.
Myslím že jste stáli ve frontě za mnou.
Ich glaube, dass Sie in der Schlange hinter mir standen.
Stál jste ve frontě za mnou.
Sie standen hinter mir in der Schlange.
Stál jsem s tebou ve frontě.
Ich stand mit dir in der Schlange.

Výsledek: 262, Čas: 0.0895

Viz také


západní frontě
westfront westlichen front
na východní frontě
an der ostfront an der ostfrontwaren
čekat ve frontě
anstehen in einer schlange stehen in einer schlagen warten

"Frontě" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc