GROUP DO NĚMČINY

Překlad Group do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 257, Čas: 0.0665

Příklady použití Group ve větě a jejich překlady

Gruppe ( skupina , skupinka , parta )
Royce group je hluboko zapojený do podvodní těžby.
Die Royce Gruppe ist stark im Unterwasserbergbau engagiert.
The newport group rodinu.
Die Newport Gruppe, die Familie.
Jiné příklady vět
Držitel rozhodnutí o registraci glaxo group ltd greenford middlesex UB6 0NN velká británie.
Pharmazeutischer Unternehmer Glaxo Group Ltd Greenford Middlesex UB6 0NN Vereinigtes Königreich.
Newcastle venture group je investiční společnost.
Die Newcastle Venture Group ist eine Investment Firma.
Newcastle venture group patří mně.
Newcastle Venture Group gehört mir.
Newcastle venture group patří nasim bakhashové.
Die Newcastle Venture Group wird von Nasim Bakhash kontrolliert.
Jsem psycholog z lightman group.
Ich bin eine Psychologin der Lightman Gruppe.
Jsem přítel který má informace ohledně dohody s berkeley group.
Ich bin ein Freund, welcher Informationen... über sein Geschäft mit der Berkeley Gruppe hat.
Pollyflame concept HK ltd hongkong nákupní společnost pro polly concept group europe.
Pollyflame Concept(HK) ltd- Hongkong Einkaufsgesellschaft für die Polly Concept Group Europe.
Nazval jste hale group vykopávkou.
Sie nannten die Hale Gruppe ein Relikt.
Pracuje pro AK desmond group.
Sie arbeitet für die AK Desmond Group.
Odezva se vrací do společnosti jménem blackhawk squad protection group.
Passwortfrage führt zurück zu einer Firma namens"Blackhawk squad Protection Group.
Jako ten black blackstone group.
Wie, die Black, Blackstone Gruppe.
Dobře tady se píše že gregston electric vlastní dceřinou společnost zvanou ivon medical group.
Okay, hier steht das Gregston Electric eine Tochtergesellschaft namens Ivon Medical Group besitzt.
Tak jakou spoušť ve světě způsobí carver media group dnes.
Welche Art Chaos soll die Carver Medien- gruppe heute anrichten?
Rozhodl jsem se připojit k habitat group dříve nebo později.
Ich habe mich entschieden, der Heimat Gruppe lieber früher als später beizutreten.
Vedla newport group.
Sie leitete die Newport Group.
V newport group vypukl požár.
Es gab ein Feuer in der Newport Group.
Shinhwa group dej nám vysvětlení!
Aufklärung durch die Shin-Hwa gruppe!
Držitelem rozhodnutí o registraci je společnost glaxo group ltd.
Der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen ist Glaxo Group Ltd.
Po najmutí the analysis group oba byli zproštěni obžaloby.
Nach Anheuerung der Analysis Group wurden beide freigesprochen.
Bungalov byl pronajatej přes catalast group.
Der Bungalow war ein Business-Lease der Catalast Group.
Říkala jsi že aliina máma přispívala na the carissimi group.
Du sagtest, dass Alis Mom an die Carissimi Group gespendet hat.
Jsem z carissimi group.
Ich bin von der Carissimi Group.
Hanna si myslí že carissimi group je spojena s charlesem.
Hanna glaubt, dass die Carissimi Group mit Charles zusammenhängt.
Pracuju v newport group.
Ich arbeite in der Newport Group.
Kirsten dobře ty nechceš vést newport group.
Kirsten, okay, du willst nicht die Newport Group leiten.
Uvolnění prostředků z evropského fondu pro přizpůsobení se globalizacidánsko/danfoss group.
Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung: Dänemark/danfoss Gruppe.
To stipendium které mám od the carissimi group není na seznamu žádného z běžných webů.
Das Stipendium, das ich von der Carissimi Group bekam, ist auf keiner von den üblichen Webseiten aufgelistet.
Pokud se mi podaří vystopovat úprk někoho v davu lightman group dostane 10% z toho co ušetříte.
Wenn ich die Massenpanik zu jemandem in der Menge zurückführen kann, bekommt die Lightman Gruppe 10% von Ihrem Gesparten.

Výsledek: 257, Čas: 0.0665

Viz také


bendorf group
bendorf gruppe
aer lingus group
aer lingus group
společnosti glaxo group ltd
dem unternehmen glaxo group ltd

"Group" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc