GUSI DO NĚMČINY

Překlad Gusi do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 268, Čas: 0.075

Příklady použití Gusi ve větě a jejich překlady

Gus ( gus , gusi , guse )
Gusi já jsem granát.
Gus, ich bin eine Granate.
Gusi musím někoho zavolat.
Gus, ich muss jemanden anrufen.
Pojď za mnou gusi já vím kam jít.
Folge mir, Karli, ich weiß schon wohin.
Tohle můžeme použít gusi.
Das können wir gebrauchen, Karli.
Jiné příklady vět
Děkuju ti gusi. že děláš svou práci.
Danke, Gus, dass du deinen Job machst.
Pojď už gusi potřebujeme další rýmy.
Komm, Gus, wir brauchen mehr Reime!
Musíme sehnat ten klíč gusi.
Wir holen uns den Schlüssel, Karli.
No tak vstávej gusi vstávej.
Komm raus. Steh auf, Karli, steh auf.
Jednorázová nabídka gusi.
Ein einmaliges Angebot, Gus.
Ona je blázen gusi.
Sie ist irre, Gus.
Poslouchej gusi.
Hör mal, Gus.
Chci jet do amsterdamu gusi.
Ich will nach Amsterdam, Gus.
Děkuju gusi.
Danke, Gus.
Jasně gusi.
Sicher, Gus.
Dobrou noc gusi.
Gute Nacht, Gus.
To nevím gusi.
Ich weiß es nicht, Gus.
Bude to v pořádku gusi.
Alles wird gut, Gus.
Nemám sprchu gusi.
Ich habe keine Dusche, Gus.
Vidíš mě každý den gusi.
Du siehst mich jeden Tag, Gus.
Vyhýbáte se mi gusi.
Du weichst mir aus, Gus.
Dokážeš to gusi.
Du schaffst das, Gus.
Jsi tak srandovní gusi.
Du bist so witzig, Gus.
Ale díky mockrát gusi.
Aber vielen Dank, Gus.
Jasně díky gusi.
Ja. Danke, Gus.
Gusi kde jsou moje hodiny.
Cuz, wo ist meine Uhr?
Gusi počkej až na to šlápnou.
Gus, Gus, warte, bis sie drauf treten.
Gusi já to takhle musím dělat okay.
Weil ich so arbeiten muss, okay?
Gusi sáhni do druhé ponožky.
Geh an die andere Socke.
Taková je moje lustrace gusi.
So überprüfe ich.

Výsledek: 268, Čas: 0.075

S Synonyma "gusi"


"Gusi" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc