HANBA DO NĚMČINY

Překlad Hanba do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 257, Čas: 0.2169

schande (90) scham (18) sich schämen (7) schade (9) pfui über (3)

Příklady použití Hanba ve větě a jejich překlady

Schande ( škoda , ostuda , hanba )
Není hanba používat v krbu dřevěné uhlí.
Keine Schande, einen Rauchabzug zu verwenden.
Není hanba přežít.
Es ist keine Schande, zu leben.
Scham ( stud , hanba , ostuda )
Hanba mi není k ničemu rivalů se nebojím.
Ich habe kein Nutzen für Scham. und ich fürchte Rivalen nicht.
Věřím že hanba je to nejhorší co může rodič děti naučit.
Ich glaube, Scham ist eine der schlechtesten Dinge, die ein Elternteil seinen Kindern beibringen kann.
Sich schämen
Že vám není hanba.
Sie sollten sich schämen.
Pak hanba vám.
Dann sollten Sie sich schämen.
Hanba pokorným.
Schade um die Sanftmütigen.
Hanba nám že jsme na to nepřišli dřív.
Schade, dass wir nicht früher drauf gekommen sind.
Pfui über
Hanba na vás na to co místo boha uctíváte.
Pfui über euch und über das, dem ihr anstatt Allahs dient!
Hanba na vás na to co místo boha uctíváte.
Pfui über euch und über das, was ihr anstelle Gottes verehrt!
Jiné příklady vět
Moje hanba je tvojí hanbou.
Meine Schande ist deine Schande.
Moje hanba je tvojí hanbou.
Meine Scham ist Ihre Scham.
Ne není to hanba je to oslava.
Nein, es ist keine Schande, das ist eine Zelebration.
Není žádná hanba si to přiznat tede.
Es ist keine Schande, das zuzugeben, Ted.
Hanba je jako bolest.
Scham ist wie Schmerz.
Hanba pro všechny recké národy.
Schande für jedes griechische Volk.
Hanba že jsi neletěla.
Schade, dass du nicht gingst.
hanba doufám je očividná všem vaše svatosti.
Ich hoffe, meine Scham ist für alle ersichtlich, Euer Heiligkeit.
Je to má hanba; možná můj hřích.
Da ist meine Scham, vielleicht meine Sünde.
Tvá hanba není má hanba.
Deine Schande ist nicht meine.
Hanba na vás na to co místo boha uctíváte.
Pfui über euch und über das, was ihr statt Allah anbetet!
Byla by to hanba vrátit se nepřiložit ruku k dílu.
Es wäre schade, umzukehren, ohne Ihnen zu helfen.
Hanba nechávat ji bez dozoru.
Schade, dass du es unbeobachtet gelassen hast.
Žádná hanba. bojoval se ctí.
Keine Schande, kämpfte ehrenhaft.
Je to hanba že.
Es ist Scham, richtig?
Hraješ to na mou ješitnost že ti není hanba.
Mich bei der Eitelkeit packen. Sie sollten sich schämen.
Hanba. hodila by se ti.
Schade, den hättest du brauchen können.

Výsledek: 257, Čas: 0.2169

Viz také


hanba vám
schande über euch schämt euch o schande
je hanba že
es ist eine schande , dass schade , dass es ist beschämend , dass
je to hanba
es ist eine schande es ist scham es eine schande war

"Hanba" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc