HEDVÁBÍ DO NĚMČINY

Překlad Hedvábí do Němčiny

Výsledek: 254, Čas: 0.059

seide (177) stofffetzen (3)

Příklady použití Hedvábí ve větě a jejich překlady

Seide ( hedvábí , hedvábný )
Moje hedvábí shoří!
Meine Seide verbrennt!
Měkká jako hedvábí bílá jako hřích.
Zart wie Seide, weiß wie die Sünde.
Die seide ( hedvábí , hedvábný )
Tak dobře za dvanáct to hedvábí.
Na schön. Zwölf und die Seide.
Bojují aby získali hedvábí to pak nasákne jejich krví.
Sie kämpfen um die Seide und färben sie in rot im Blut!
Jiné příklady vět
Nové hedvábí jsem ti pak měla předat ve studiu.
Ich würde den neuen Stofffetzen im Studio zu dir bringen.
Štůčků bavlny 50 štůčků hedvábí platba za tři týdny.
Ballen Baumwolle, 50 Ballen Seide, Zahlung in drei Wochen.
Existuje také aciniformní hedvábí které se používá k obalení kořisti.
Außerdem gibt es aciniforme Seide, die verwendet wird, um Beute einzuhüllen.
Týkové dřevo hedvábí slonovina indigo.
Teakholz, Seide, Elfenbein, Indigo.
Čisté hedvábí z francie.
Reine Seide, aus Frankreich.
Potřebuji hedvábí na šití.
Ich brauche Seide für die Nähte.
Jo ten byl z hedvábí tede.
Ja, der war aus Seide, Ted.
Ne je to hedvábí.
Nein, das ist Seide.
Pod špínou toho oblečení je jemné hedvábí.
Unter dem Dreck ist das Kleid feine Seide.
Italské hedvábí.
Italienische Seide.
To je hedvábí.
Es ist Seide.
Je to hedvábí.
Es ist Seide.
Mám tu kitajské hedvábí.
Ich habe allerfeinste Seide aus Cathay.
Například tento křižák může vytvářet sedm různých druhů hedvábí.
Diese Gartenkreuzspinne, zum Beispiel kann sieben verschiedene Arten von Seide herstellen.
Přines mi kousek černého hedvábí na nedělní šaty.
Und bring mir ein Stück schwarze Seide für ein Sonntagskleid.
Přelud z bílého hedvábí.
Eine Vision in weißer Seide.
Týkové dřevo koření hedvábí indigo.
Teakholz, Elfenbein, Gewürze, Seide, Indigo.
Šátky z paříže čisté hedvábí!
Tücher aus Paris, reine Seide.
To hedvábí co jsem ti dala bylo plné cenných informací.
Der Stofffetzen, den ich dir gegeben habe war voll von wertvollen Informationen.
Je to hedvábí.
Ist das seide?
Vedlejší ampulární hedvábí se používá ke stavbě.
Die Seide aus den kleineren Ampullendrüsen wird für den Netzbau eingesetzt.
Hedvábí vyrobené tím samým pavoukem může mít dramaticky různé posloupnosti opakování.
Seiden, die von derselben Spinne produziert werden, können unheimlich verschiedene Wiederholsequenzen aufweisen.
Chci hedvábí dvě svorky steinhartovu jehlu.
Ich brauche Seidenfaden, 2 Klammern und eine Steinhart-Nadel.
Hedvábí na jejích stehnech.
Schwer die Seide auf ihren Schenkeln.
Donesla jsem hedvábí KGB kde pak upravili informace.
Ich habe den Stoffetzen zum KGB gebracht, die die Information verändert haben.
To je hedvábí.
Ist das kunstseide?

Výsledek: 254, Čas: 0.059

Viz také


jako hedvábí
wie seide wie geölt

"Hedvábí" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc