HIZBALLÁH DO NĚMČINY

Překlad Hizballáh do Němčiny

Výsledek: 259, Čas: 0.1083

Příklady použití Hizballáh ve větě a jejich překlady

Opravdu hizballáh zvítězil.
Hat Hisbollah gewonnen?
Zapáté je chybou předpokládat že bez syrského prezidenta bašáraal-asada ztratí írán vliv v muslimském světě vazbu na libanonský hizballáh.
Fünftens ist es falsch, anzunehmen, dass der Iran ohne den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad seinen Einfluss in der muslimischen Welt sowie seine Beziehung zur Hisbollah im Libanon verlieren würde.
Der hisbollah ( hizballáh )
Protože konflikt mezi izraelem palestinci zůstává nevyřešený představují hamás v gaze hizballáh v libanonu chronickou hrozbu násilných střetů s izraelem.
Und im Zuge fehlender Lösungen im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern bleibt die Gefahr gewalttätiger Auseinandersetzungen zwischen Israel und der Hamas in Gaza sowie der Hisbollah im Libanon.
Je tedy nesmírně důležité z válečné rovnice odebrat sýrii spojence íránu podporovatele záškodníků jako jsou hamás hizballáh.
Daher ist es von entscheidender Bedeutung, Syrien als Verbündeten des Irans und Förderer von Störenfrieden wie der Hamas und der Hisbollah aus der „Kriegsgleichung“ zu nehmen.
Jiné příklady vět
Je hizballáh připraven se začlenit.
Ist die Hisbollah bereit, sich integrieren zu lassen?
Pokud jde o hizballáh izraelská vojenská reakce se v žádném případě neomezuje na odplatu.
Im Hinblick auf die Hisbollah ist die israelische Reaktion keineswegs auf Vergeltungsschläge beschränkt.
Proč hizballáh dosud není na seznamu EU teroristických organizací.
Warum ist die Hisbollah immer noch nicht auf der Terrorliste der Europäischen Union?
Proto by měl být hizballáh neprodleně doplněn na evropský seznam teroristických organizací.
Deswegen sollte die Hisbollah dringend auf die Europäische Liste der Terrororganisationen gesetzt werden.
Možná nepovažujete hizballáh za teroristickou organizaci.
Vielleicht betrachten Sie die Hisbollah ja nicht als Terrororganisation.
Pro hizballáh jsou to podivné časy přiznávám.
Das sind sonderbare Zeiten für die Hisbollah, das muss ich zugeben.
V následujících týdnech bude muset hizballáh kalkulovat na několika úrovních.
In den kommenden Wochen wird die Hisbollah Kalkulationen auf mehreren Ebenen anstellen müssen.
Hizballáh. ..bude muset počkat.
Die Hisbollah... wird warten müssen.
Víš... tyhle řeči to je hizballáh.
Weißt du so spricht die Hisbollah.
Šest měsíců po nemilosrdném bombardování jižního libanonu je hizballáh stejně silný jako dříve.
Sechs Monate nach dem gnadenlosen Beschuss des Südlibanons ist die Hisbollah genauso stark wie zuvor.
Ti pánové se kterými jsem si podal ruku financují hizballáh ISIS.
Diese Männer, denen ich gerade die Hand gegeben habe, sind Finanziers der Hisbollah und von ISIS.
Írán financuje hamás podporuje hizballáh v libanonu ovlivňuje vnitřní politiku v iráku kde je šíitský islám převládající složkou ve vládě.
Der Iran finanziert die Hamas, unterstützt die Hisbollah im Libanon und beeinflusst die irakische Innenpolitik, wo der schiitische Islam in der Regierung vorherrschend ist.
Blízkým spojencem sýrie je hizballáh jenž vládne fakticky autonomnímu ministátu v jižním libanonu.
Mit Syrien eng verbündet ist die Hisbollah, die im Süden des Libanon über einen praktisch autonomen Ministaat herrscht.
Hizballáh v libanonu šíitské strany v iráku ve volbách uspěly rovněž.
Die Hisbollah im Libanon und die schiitischen Parteien im Irak haben bei Wahlen ebenfalls gute Ergebnisse erzielt.
Libanon je v současnosti křehký jelikož írán postrkuje hizballáh do bitvy.
Die Lage im Libanon ist nun, da der Iran die Hisbollah in den Kampf drängt, fragil.
Takový výsledek by mohl uspokojit některé složky libanonské společnosti zejména hizballáh.
Ein derartiges Ergebnis würde vielleicht für manche Teile der libanesischen Gesellschaft, vor allem die Hisbollah zufrieden stellen.
Írán je také velkým vývozcem terorismu například do iráku podporuje hizballáh hamás.
Der Iran ist jedoch auch ein großer Exporteur von Terrorismus, beispielsweise in den Irak, und das Land unterstützt die Hisbollah und die Hamas.
S největší pravděpodobností by se vlastně stal strategickým požehnáním pro „ osu odporu “ írán hizballáh.
Tatsächlich würde es sich höchstwahrscheinlich als strategisches Geschenk für die „Widerstandsachse“- den Iran und die Hisbollah- erweisen.
Skutečným poraženým z libanonské války z roku 2006 tak není ani izrael ani hizballáh nýbrž alespoň prozatím mírový proces.
Der wirkliche Verlierer des Libanonkriegs 2006 waren weder Israel noch die Hisbollah, sondern- zumindest vorläufig- der Friedensprozess.
Hrozí že sadrova milice se rychle stane iráckou odpovědí na hizballáh dobře vyzbrojenou politicky zapojenou soukromou armádou s vlastní zahraniční politikou.
Al-Sadrs Miliz droht, sich mit großer Geschwindigkeit zur Hisbollah des Irak zu entwickeln: eine gut bewaffnete Privatarmee mit politischen Verbindungen und eigener Außenpolitik.
Náročnějším úkolem je rozetnout gordický uzel svazující hizballáh otázku jeho odzbrojení sýrii izrael do osudového trojúhelníku.
Das größere Problem ist die Auflösung des gordischen Knotens, der die Hisbollah(und die Frage ihrer Entwaffnung), Syrien und Israel zu einem schicksalshaften Dreieck verbindet.
Ani hizballáh ani sýrie natož írán nemají žádný zájem na úspěchu mise OSN.
Weder die Hisbolla noch Syrien oder gar der Iran haben ein Interesse an einem Erfolg der UN Mission.
Hizballáh bude navenek stále trvat na tom že prahne po další konfrontaci vzdorovitě vykřikovat prohlašovat se za vítěze.
Die Hisbollah wird weiterhin öffentlich darauf bestehen, dass sie sich nach einer weiteren Konfrontation sehnt, ihre Herausforderung herausbrüllen und ihren Sieg erklären.
Nabídnout věrohodný způsob jak vyměnit vlády v íránu sýrii nebo jak zničit hamás hizballáh přitom nedokázala ani pravicová mantra vítězství.
Gleichzeitig bot das rechte Mantra- Sieg- keine glaubwürdige Möglichkeit, um die iranische und syrische Regierung zu ersetzen oder die Hamas und die Hisbollah zu zerstören.
Pak ve čtvrtek den před šejkovou prohlídkou drúzové hizballáh zahájili v jižním bejrútu pouliční válku.
Und dann am Donnerstag, am Tag vor dem Untersuchungstermin des Scheichs, begannen Druze und Gottes Partei einen Straßenkrieg in Südbeirut.
Když už jste zašel tak daleko proč ne taliban hizballáh nebo tamilští tygři.
Wenn Sie so weit gegangen sind, warum nicht auch die Taliban, die Hizbollah oder die Tamilen-Tiger?

Výsledek: 259, Čas: 0.1083

Viz také


hizballáh v libanonu
hisbollah im libanon

"Hizballáh" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc