HLÍDKA DO NĚMČINY

Překlad Hlídka do Němčiny

Výsledek: 259, Čas: 0.0647

Příklady použití Hlídka ve větě a jejich překlady

Patrouille ( hlídku , hlídkování , obhlídce )
Naše hlídka má problémy.
Unsere Patrouille hatte Ärger.
Naše hlídka dorazila k okrajovým planetám nenašla nic.
Unsere Patrouille war an den äußeren Planeten und hat nichts gefunden.
Wache ( stráž , hlídku , stanici )
Moje hlídka skončila.
Meine Wache ist zu Ende.
Černá hlídka ještě pořád pročesává okolí.
Die Schwarze Wache sucht noch.
Streife ( hlídka , obchůzku )
Hlídka 26 15 hlásí zvýšenou hovorovou kvótu v potterovo baru.
Streife 26 15 5 meldet eine"erhöhte Sprachquote" in Potter's Bar.
Hlídka číslo dostala hlášení že v pohřebním ústavu hraje někdo na varhany.
Streife 4 hat grad durchgegeben, dass im Bestattungsinstitut jemand Orgel spielt.
Späher ( zvědové , hlídka , pozorovatel )
Naše hlídka potvrdila další tábory podél tohoto hřebene.
Unsere Späher bestätigen weitere drei Feldlager, gleich hinter diesem Grat.
Moje hlídka je našla míly na jih od zdi.
Meine Späher fanden sie eine Meile südlich der Mauer.
Streifenwagen ( policejní auto , auto , hlídka )
První hlídka dorazila za šest minut.
Der erste Streifenwagen war sechs Minuten nach dem Anruf vor Ort.
Ne hlídka.
Nee, Streifenwagen.
Celá hlídka se vrátila v plném počtu.
Der ganze Spähtrupp kam wohlbehalten zurück.
Jsme strážná hlídka.
Es ist unser Spähtrupp.
Aufklärer ( průzkumník , hlídka , průzkumníci )
Hlídka střílela na kozy.
Aufklärer, die auf Ziegen geschossen haben.
Je to jen hlídka.
Das sind nur Aufklärer.
Jiné příklady vět
Kde byla vaše slavná ztracená hlídka během těch tří chybějících dní.
Wo war Ihre berühmte Verschollene Patrouille in diesen drei fehlenden Tagen?
Ty dveře by černá hlídka měla strážit!
Die Schwarze Wache sollte die Tür bewachen.
Jsme najednou hodně malá hlídka.
Wir sind plötzlich eine ziemlich kleine Patrouille.
Je to jeho první hlídka.
Es ist seine erste Patrouille.
Poslední hlídka je tu.
Die letzte Streife ist wieder da.
Tvá hlídka klidná byla.
War deine Wache ruhig?
Co my víme tomova hlídka se možná dostala do pasti.
Was wir wissen, könnte Toms Patrouille in einen Hinterhalt geraten sein.
Nepřátelská hlídka se vrací s patrolou.
Feindlicher Späher kommt mit Patrouille zurück.
Hlídka 014 orientační běžci vyrážejí v 6.40 hod.
Streife 014 und Vereinsfreiwillige versammeln sich um 6:40 Uhr.
První hlídka končí.
Die erste Wache ist vorbei.
Francouzská hlídka.
Eine französische Patrouille.
Je to jen hlídka.
Ist doch nur Streife.
Jeho hlídka skončila.
Seine Wache ist vorbei.
Můj syn není vaše hlídka.
Mein Sohn ist nicht Ihr Späher.
Moje nová hlídka.
Du bist der neue Späher.
Hlídka tři.
Wache drei.

Výsledek: 259, Čas: 0.0647

Viz také


umrlčí hlídka
death watch deathwatch
dálniční hlídka
highway patrol texas-streife hat streifenbeamter hat
hraniční hlídka
grenzpatrouille der grenzschutz grenzer
je hlídka
ist die wache sind die wachleute sind späher gibt es wachposten sind schnüffler

"Hlídka" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc