HLÍDKU DO NĚMČINY

Překlad Hlídku do Němčiny

Výsledek: 275, Čas: 0.0703

Příklady použití Hlídku ve větě a jejich překlady

Patrouille ( hlídku , hlídkování , obhlídce )
Jdeme na hlídku.
Wir gehen auf Patrouille.
Dej se dohromady jdi na hlídku.
Reiß dich zusammen und gehe auf Patrouille.
Wache ( stráž , hlídku , stanici )
Mám hlídku paní.
Ich habe Wache, Ma'am.
Držel jsem hlídku jak mi přikázal anatoly.
Ich hielt Wache, wie Anatoly es anordnete.
Streife ( hlídka , obchůzku )
Ty máš teď boj zblízka večer hlídku.
Nahkampf und Streife. Heute!
Podívej musím jet na hlídku.
Ich muss auf Streife.
Wachdienst ( ochranku , strážní službu , hlídku )
Jen tak mimochodem měl jsi hlídku.
Du hattest übrigens Wachdienst.
Kdo měl hlídku.
Wer hatte wachdienst?
Jiné příklady vět
Na první hlídku nikdy nestřílejí.
Die schießen nie auf die 1. Patrouille.
Jdem na hlídku.
Gehen wir auf Patrouille.
Patriote dva máš první hlídku.
Patriot Zwei, du hältst die erste Wache.
Warde máš první hlídku.
Ward, du hast die erste Wache.
Máte tři dny. potom vyrážíme na hlídku.
Sie haben drei Tage, dann gehen wir auf Patrouille.
Je tak hrdý že chce dnes přes řeku další hlídku.
Er ist so stolz, dass er heute Nacht einen weiteren Trupp will.
Potom bychom mohli všichni jít na hlídku.
Wir könnten nachher alle auf Streife gehen.
Jdeš večer na hlídku.
Gehst du heute auf streife?
Mám hlídku.
Ich hab Wachdienst.
Říkala že jde z magic boxu přímo na hlídku.
Sie geht vom Zauberladen aus direkt auf Patrouille.
Beru první hlídku.
Ich übernehme die erste Wache.
Vy můžete jít na hlídku.
Geht ihr auf Streife.
Máš hlídku.
Du hast Wache.
Vyrážíme na hlídku.
Wir gehen auf Patrouille.
Měli bychom jít na hlídku.
Sollen wir auf Patrouille gehen?
Poslyšte musím se vydat na hlídku.
Hören Sie, ich muss jetzt wieder auf Streife,
Už není třeba držet hlídku.
Du musst nicht mehr Wache halten.
Obleč si uniformu strážníku landryová. vezmu tě na hlídku.
Ziehen Sie Ihre Uniform an, ich nehme Sie mit auf Streife.
Bryan miller mají hlídku.
Bryan und Miller haben Wache.
Před třemi hodinami potkal francouzskou hlídku.
Vor drei Stunden traf er eine französische Patrouille.
Já si vezmu další hlídku jarede.
Ich übernehme die nächste Wache, Jared.
Scout 17 heraclesovi zahajuji hlídku.
Scout 1 7 an HeracIes, ich beginne mit meiner Patrouille.

Výsledek: 275, Čas: 0.0703

Viz také


první hlídku
erste wache erste schicht
další hlídku
einen weiteren trupp wieder eine patrouille weitere patrouiiie eine weitere patrouille die nächste wache
máš hlídku
du hast wache hältst wache hast eine sperre
jít na hlídku
auf patrouille gehen auf streife gehen

"Hlídku" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc