HLÍDKY DO NĚMČINY

Překlad Hlídky do Němčiny

Výsledek: 254, Čas: 0.0647

Příklady použití Hlídky ve větě a jejich překlady

Wachen ( stráže , dozorci , hlídky )
Všechny hlídky byly upozorněny.
Die Wachen sind gewarnt.
Zdvojnásobte hlídky po obvodu hradeb.
Verstärke die Wachen auf den Außenmauern.
Wachposten ( hlídky , stráž )
Rozmístíme hlídky ke všem vchodům.
Wir werden Wachposten an den Eingängen aufstellen.
Naše hlídky neodpovídají.
Unsere Wachposten antworten nicht.
Späher ( zvědové , hlídka , pozorovatel )
Hlídky stráže nic takovýho jo.
Späher, Sendepause, alles klar?
Vyšlete hlídky.
Schick Späher aus.
Streifen ( pruhy , proužky , pás )
Hlídky budou hledat malva na hlavních tazích.
Streifen auf allen Hauptstraßen sind auf der Suche nach Malvo.
Hlídky na 300 m žádnej oheň střídání po dvou hodinách.
Streifen alle 300 m, keine Feuer, Zweistunden-Wachen.
Naše hlídky žadný espheni neviděli.
Unsere Patrouille hat keine Espheni gesehen.
S vipery budeme létat hlídky za podpory cylonských těžkých raiderů.
Wir fliegen Patrouille mit Unterstützung der Jägerwachposten vom Basisschiff.
Jiné příklady vět
Přesunul jsem hlídky ke zbrojnici.
Patrouillen sind beim Waffenlager.
Mají vaše hlídky ve zvyku zatýkat nevinné lidi.
Verhaften Ihre Patrouillen immer unschuldige Leute?
Přes víkend ztrojnásobte hlídky v heights dobře.
Zusätzliche Patrouillen in den Heights über das Wochenende, in Ordnung?
Francouzské hlídky byly častější ale sierru charribu jsme nedoháněli.
Französische Patrouillen häuften sich, aber wir näherten uns Sierra Charriba nicht.
Naše hlídky jsou na místech.
Unsere Wachen sind gut postiert.
Hlídky na obchůzce.
Und die Wachen auf ihrer Runde?
Hlídky na každých padesáti metrech.
Wachposten alle 50 Meter entlang der Eingrenzung.
Pane blíží se dvě pěší hlídky.
Sir, zwei Patrouillen sind im Anmarsch.
Drží u letadla hlídky.
Er hat Wachen am Flugzeug aufgestellt.
Náklaďáky hlídky britské čtvrtě pošty dokonce faru.
Lastwagen, Wachposten, britische Quartiere, Postämter, sogar ein Pfarrhaus.
Musíme zlikvidovat tyhle hlídky.
Müssen wir die Späher loswerden.
Němci měli všude hlídky.
Da waren überall deutsche Patrouillen.
Kapitáne musíme se připravit na klingonské hlídky.
Captain, wir müssen uns für Klingonische Streifen bereit halten.
My si vemem hlídky.
Wir schnappen uns die Späher.
Mají ozbrojené hlídky.
Sie haben auch bewaffnete Wachposten.
Chci hlídky u bílé linie.
Und ich will Wachen an der weißen Linie.
Pravidelný hlídky.
Zeitversetzte Patrouillen.
V 17. 18. století bys tam našla hlídky britské armády.
Im 17. und 18. Jahrhundert waren dort oft Patrouillen der britischen Armee.
Podívej čeho jsme dosáhli. ta zeď hlídky.
Sieh nur, was wir erreicht haben... die Mauern, die Wachen.
Ujmete se téhle hlídky na místo kapitána gatese.
Sie führen diese Patrouille an Stelle von Captain Gates.

Výsledek: 254, Čas: 0.0647

Viz také


pobřežní hlídky
küstenwache die küstenwachen küstenschutz
naše hlídky
unseren patrouillen unsere wachposten unsere wachen
bezpečnostní hlídky
dem schulsicherheitsdienst sicherheitspatrouillen dem sicherheitsdienst
vaší hlídky
lhrer wache eurer schicht ihrer wache
muži noční hlídky
männer der nachtwache
bratři z noční hlídky
brüder der nachtwache

"Hlídky" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc