HLASŮM DO NĚMČINY

Překlad Hlasům do Němčiny

Výsledek: 263, Čas: 0.0976

Příklady použití Hlasům ve větě a jejich překlady

Die stimmen
Může naslouchat hlasům zemřelých.
Er kann die Stimmen der Toten hören.
Ve výboru ERF je hlasům členských států přidělena tato váha.
Die Stimmen der Mitgliedstaaten im EEF-Ausschuss werden wie folgt gewogen.
Jiné příklady vět
Ta čarodějka odpovídala neviditelným hlasům už předtím.
Die Hexe hat schon zuvor unsichtbaren Stimmen geantwortet.
Ale za současných okolností nechce nikdo těmto hlasům naslouchat.
Unter den aktuellen Umständen möchte jedoch niemand auf solche Stimmen hören.
Díky hlasům se necítíte tak sám.
Durch die Stimmen fühlen Sie sich nicht allein.
Ano kvůli hlasům.
Ja, wegen der Stimmen.
Hlasům členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v článku 148 smlouvy.
DIE STIMMEN DER MITGLIEDSTAATEN IN DIESEM AUSSCHUSS WERDEN NACH ARTIKEL 148 DES VERTRAGES GEWOGEN.
Hlasům členských států ve výboru je přidělena váha podle článku 148 smlouvy.
DIE STIMMEN DER MITGLIEDSTAATEN IN DIESEM AUSSCHUSS WERDEN NACH ARTIKEL 148 DES VERTRAGES GEWOGEN.
Je to bezpečné místo kde lidé mohou mluvit k hlasům.
Es ist ein geschützter Ort, wo Leute mit den Stimmen reden können.
Když jsem se dostal do garáže běžel jsem dolů po rampě směrem k hlasům.
Als ich in die Tiefgarage kam, folgte ich den Stimmen die Auffahrt herunter.
Naštěstí bylo toto usnesení schváleno díky hlasům levice.
Glücklicherweise wurde die Resolution dank der Stimmen der Linken angenommen.
V poměru 206 ku 227 hlasům zamítla americká sněmovna reprezentantů vládní záchranný balíček pro finanční trhy.
Mit 206 zu 227 Stimmen hat das US-Repräsentantenhaus das Rettungspaket der Regierung für die Finanzmärkte abgelehnt.
Běžel jsem dolů po rampě směrem k hlasům uviděl je v nižším podlaží.
Ich bin die Rampe runter gerannt, in Richtung ihrer Stimmen, sah sie auf der unteren Etage.
Navzdory všem vnitřním hlasům které monsieur custa odrazují jet do doncasteru stejně odjíždí.
Gegen jede innere Stimme, die Cust sagt, nicht nach Doncaster zu fahren, fährt es dennoch.
Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovené v uvedeném článku.
Bei der Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem vorgenannten Artikel gewogen.
Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku.
Bei der Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem vorgenannten Artikel gewogen.
Stanovisko se přijímá většinou čtyřiceti pěti hlasů přičemž hlasům členských států je přidělena váha podle čl. 148 odst.
DIE STELLUNGNAHME KOMMT MIT EINER MEHRHEIT VON 45 STIMMEN ZUSTANDE, WOBEI DIE STIMMEN DER MITGLIEDSTAATEN NACH ARTIKEL 148 ABSATZ 2 DES VERTRAGES GEWOGEN WERDEN.
Hlasům zástupců členských států ve je výboru přidělena váha podle uvedeného článku.
Bei der Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem vorgenannten Artikel gewogen.
V případě hlasování ve výboru je hlasům zástupců členských států ve výboru přidělena váha stanovená v uvedeném článku.
Bei den Abstimmungen innerhalb des Ausschusses werden die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten entsprechend dem genannten Artikel gewogen.
Při hlasování ve výboru je hlasům zástupců členských států přidělena váha stanovená ve zmíněném článku.
Bei der Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem vorgenannten Artikel gewogen.
Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená ve zmíněném článku.
Bei der Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem vorgenannten Artikel gewogen.
Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku.
Bei der Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem vorgenannten Artikel gewogen.
Při hlasování ve výboru je hlasům zástupců členských států přikládána váha způsobem stanoveným v uvedeném článku.
Bei der Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem vorgenannten Artikel gewogen.
Při hlasování ve výboru je hlasům zástupců členských států přidělena váha stanovená v uvedeném článku.
Bei der Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem vorgenannten Artikel gewogen.
Hlasům zástupců členských států ve stálém výboru je přidělena váha podle výše uvedeného článku.
Die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten im Ständigen Ausschuß werden nach Maßgabe des letztgenannten Artikels gewogen.
Hlasům zástupců členských států je ve výboru přidělena váha stanovená v uvedeném článku.
Bei der Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem vorgenannten Artikel gewogen.
Při hlasování ve výboru je hlasům zástupců členských států přidělena váha podle uvedeného článku.
Bei der Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem vorgenannten Artikel gewogen.
Evropu která inspirovala práci úmysly zakladatelů ne evropu byrokracie která je velmi často podle mého názoru vždy hluchá vůči hlasům skutečného hospodářství.
Das Europa, das das Denken und Handeln der Gründerväter bestimmt hat, und kein Europa der Bürokratie, das sehr oft, eigentlich fast immer, taube Ohren für die Stimme der realen Wirtschaft hat.
Hlasům členských států ve výboru je přidělena váha postupem podle čl. 148 odst. smlouvy. předseda výboru nehlasuje.
Im Ausschuß werden die Stimmen der Mitgliedstaaten nach dem Verfahren des Artikels 148 Absatz 2 des Vertrages gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht teil.
Hlasům členských států ve výboru je přidělena váha podle čl. 148 odst. smlouvy. předseda nehlasuje.
In dem Ausschuß werden die Stimmen der Mitgliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 der Vertrages gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht teil.

Výsledek: 263, Čas: 0.0976

Viz také


hlasům členských států ve výboru je přidělena
die stimmen der mitgliedstaaten in dem ausschuß werden
hlasování ve výboru je hlasům zástupců členských států
der abstimmung im ausschuß werden die stimmen der vertreter der mitgliedstaaten

"Hlasům" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc