HLAVNÍHO MĚSTA DO NĚMČINY

Překlad Hlavního Města do Němčiny

Výsledek: 253, Čas: 0.0609

Příklady použití Hlavního Města ve větě a jejich překlady

Hauptstadt ( hlavního města , metropole )
Hlavního města špicberských ostrovů.
Hauptstadt der Svalbard Inseln.
Vítejte do paradise city hlavního města planety galaktického míru.
Willkommen in Paradise City. Hauptstadt des Planeten des galaktischen Friedens.
Der hauptstadt ( hlavního města , metropole )
Poté co byl popraven jsem utekla z hlavního města.
Nachdem er hingerichtet wurde, floh ich aus der Hauptstadt.
Tyto různé národy jsou všemi možnými prostředky podřízeny moci hlavního města chartúmu.
Diese unterschiedlichen Menschen wurden mit allen möglichen Mitteln der Amtsgewalt der Hauptstadt, Khartum,
Jiné příklady vět
Popel vyletující ze sopky popocatépetl dosáhl jižní části hlavního města mexika.
Asche aus dem Vulkan Popocatepetl hat die südlichen Viertel von Mexikos Hauptstadt erreicht.
Popel vyletující ze sopky popocatépetl dosáhl jižní části hlavního města mexika.
Asche aus dem Vulkan Popocatépetl hat die südlichen Viertel der mexikanischen Hauptstadt erreicht.
Tohle je topografický plán našeho hlavního města.
Das ist ein topographischer Plan unserer Hauptstadt.
Dálkové spoje do hlavního města budou končit v cílové stanici praha hlavní nádraží.
Die Fernlangstrecken in die Hauptstadt werden in der Zielstation Prag- Hauptbahnhof enden.
Jsem rád že váš nový přítel byl schopen doprovodit vás do hlavního města.
Ich bin erfreut, dass Eure neue Freundin Euch in die Hauptstadt begleitet hat.
Doufám že si užíváte hlavního města.
Ich hoffe, Sie genießen die Hauptstadt.
Nemocenská péče v těchto dvou obcích hovedstadens sygehusfælleskab sdružení nemocničních zařízení hlavního města.
Krankenhausbehandlung in diesen beiden Gemeinden: Hovedstadens Sygehusfælleskab Verband der Krankenhauseinrichtungen in der Hauptstadt.
Nemocenská péče v těchto dvou obcích hovedstadens sygehusfælleskab sdružení nemocničních zařízení hlavního města;
Krankenhausbehandlungen in diesen beiden Gemeinden: Hovedstadens Sygehusfælleskab Verband der Krankenhauseinrichtungen der Hauptstadt.
Musíme zpátky do hlavního města.
Wir müssen zurück in die Hauptstadt.
Transportujeme se do hlavního města.
Wir beamen in die Hauptstadt.
Jedu do hlavního města.
Ich geh in die Hauptstadt.
Bydlí ve staré čtvrti hlavního města.
Sie wohnt im alten Viertel der Hauptstadt.
Tady je stargirl online z hlavního města.
Hier ist Stargirl, live aus der Hauptstadt.
Patří na pole ne do hlavního města.
Sie gehören aufs Feld, nicht in die Hauptstadt.
Musím do hlavního města.
Ich muß in die Hauptstadt.
Tito muži z hlavního města nás požádali o pomoc.
Die Männer aus der Hauptstadt baten uns um Unterstützung.
Tito muži z hlavního města nás požádali o pomoc.
Diese Männer aus der Hauptstadt haben uns um Hilfe ersucht.
Stannis je dva dny od hlavního města vlk před mými dveřmi.
Stannis ist zwei Tage von der Hauptstadt entfernt und der Wolf steht an meiner Türschwelle.
Můj pane korupce uvnitř hlavního města není nic nového.
Mein Herr, Korruption in der Hauptstadt ist doch nichts Neues.
Jsme v pohřbených ruinách hlavního města volianské unie.
In den Ruinen der Hauptstadt der Volianischen Union.
Udržujte bezpečnostní odstup pět kilometrů od hlavního města.
Halten Sie eine Distanz von fünf Kilometern... zur Hauptstadt.
Bezesporu to je ditaniová signatura asi čtyři kilometry od hlavního města.
Das ist eine Ditanium-Anzeige. Etwa vier Kilometer außerhalb der Hauptstadt.
Ona kapitán byli uneseni když byli na cestě do hlavního města.
Sie und der Captain wurden auf dem Weg in die Hauptstadt entführt.
Proto musíme tuhle věc dostat do hlavního města.
Darum müssen wir das hier in die Hauptstadt bringen.
Budeme potřebovat všechny na dobytí hlavního města.
Wir brauchen jeden Mann, um die Hauptstadt einzunehmen.
Objevil bych se dřív ale byl jsem daleko od hlavního města.
Ich wäre früher gekommen, aber ich war nicht in der Hauptstadt.

Výsledek: 253, Čas: 0.0609

"Hlavního města" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc